Belastingdienst stuurt brief inzake uitstel handhaving wet DBA

Unknown


De Belastingdienst stuurt onderstaande brief naar ondernemers over uitstel handhaving DBA (vervanger van de VAR)

Geachte heer/mevrouw,

Vorig jaar stuurden wij u een brief over afschaffing van de VAR per 1 mei 2016 en de invoering van de Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA). Vanwege de onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers, is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot in ieder geval 1 januari 2018. Over deze periode zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen. In deze brief leest u wat dit voor u als zzp’ er betekent.

Onderzoek criteria uit arbeidswetgeving

Het afschaffen van de VAR heeft bij opdrachtgevers en zzp’ers voor onrust en onzekerheid gezorgd. Opdrachtgevers zijn niet meer – zoals in de tijd van de VAR – gevrijwaard van het betalen van loonheffingen als achteraf sprake was van loondienst. Uw opdrachtgever is nu samen met u verantwoordelijk voor de manier waarop u voor hem werkt. De regels (arbeidswetgeving) die bepalen of u in loondienst bent of niet zijn niet veranderd. Wel is veel zichtbaarder geworden wanneer er volgens deze regels sprake is van loondienst.

Veel zzp’ers en opdrachtgevers ervaren dat de arbeidswetgeving niet meer past bij het huidige maatschappelijke beeld van een arbeidsverhouding. Dit is een belangrijke oorzaak van de onrust die is ontstaan sinds de invoering van de Wet DBA. Daarom gaat het kabinet samen met onder meer sociale partners de arbeidswetgeving onder de loep nemen. Het kabinet gaat onderzoeken hoe de criteria die belangrijk zijn bij het bepalen of er sprake is van loondienst concreter of anders ingevuld kunnen worden. Het kabinet wil haast maken met het onderzoek en hoopt nog vóór een volgend regeerakkoord met resultaten te komen.

Geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen tot in ieder geval 2018
Zolang het kabinet met het onderzoek bezig is, maar in ieder geval tot 1 januari 2018, wordt de handhaving van de Wet DBA uitgesteld. Het uitstel wordt verlengd als het kabinet op 1 januari 2018 nog bezig is met het onderzoek.

Als een opdrachtgever u in deze periode inhuurt en wij achteraf constateren dat er sprake is van loondienst, zullen wij geen naheffingen, boetes en correctieverplichtingen loonheffingen opleggen. In dat opzicht kunnen uw opdrachtgevers dus met een gerust hart zaken met u doen. Wel gaan we optreden tegen kwaadwillenden. Wat wij hieronder verstaan, leest u in de bijlage.

Als wij na 1 januari 2018 wel gaan handhaven, geven wij dit op tijd en duidelijk aan.

Meer informatie vindt u bij de vragen en antwoorden in de bijlage. Ook kunt u kijken op onze internetsite: belastingdienst.nl/dba.

Met vriendelijke groet,

H.P.M. Kamps RA
Landelijk directeur Midden- en kleinbedrijf

 

Bijlage:

Bijlage bij brief over het uitstel van de handhaving van de Wet DBA: vragen en antwoorden

1. Wat betekent het uitstel voor het werken met modelovereenkomsten?

Als u en uw opdrachtgever al naar tevredenheid met elkaar werken volgens een modelovereenkomst, kunt u daar gewoon mee doorgaan.

Werkt u nog niet volgens een modelovereenkomst? Maar wilt u wel al goede afspraken maken, omdat u bijvoorbeeld al met een opdrachtgever in gesprek bent? Dan kunt u natuurlijk altijd de modelovereenkomsten op onze internetsite gebruiken.

2. Is het nog nodig om mijn eigen overeenkomst te laten beoordelen?

In afwachting van het onderzoek naar de criteria uit de arbeidswetgeving is het niet nodig om nu uw overeenkomst aan ons voor te leggen. Als u dit wilt, zijn wij natuurlijk wel bereid om uw overeenkomst te beoordelen. Wij beoordelen dan aan de hand van de huidige wetgeving of uw overeenkomst leidt tot werken buiten loondienst (dienstbetrekking).

3. Wat verstaan wij onder kwaadwillenden?

Kwaadwillend is de opdrachtgever of opdrachtnemer die opzettelijk een situatie van evidente schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, omdat hij weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking (en daarmee een oneigenlijk financieel voordeel behaalt en/of het speelveld op een oneerlijke manier aantast).

Wij richten de handhaving nu eerst op de ernstigste gevallen: situaties waarin partijen evident buiten het wettelijk kader treden. Het gaat daarbij dus niet om een zelfstandige professional bij wie er ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat wel om gevallen waarin opdrachtgevers opereren in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij kunt u denken aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Bij kwaadwillenden zullen wij handhavend optreden. Wij kunnen aan kwaadwillenden dus naheffingsaanslagen, boetes en correctieverplichtingen voor de loonheffingen opleggen.

4. Is iemand van wie een eigen overeenkomst is afgewezen kwaadwillend?

Nee. Iemand is kwaadwillend als hij aan onze definitie van kwaadwillend voldoet (zie vraag 3).

5. Betekent uitstel van de handhaving van de Wet DBA automatisch dat ik ondernemer ben?
Nee, de Wet DBA zegt niets over uw ondernemerschap voor de inkomstenbelasting. Ook het uitstel van de handhaving verandert dat niet.

De Wet DBA gaat over de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en de zzp’er voor een specifieke opdracht: bent u in loondienst of niet? Als er geen sprake is van loondienst, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De Wet DBA zegt niets over de vraag of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting en of u recht hebt op bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek en startersaftrek.

Of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting beoordelen wij, zoals gebruikelijk, bij uw aangifte inkomstenbelasting. Hiervoor beoordelen wij het totaal van uw opdrachten: we kijken onder andere naar uw winst, de tijd die u aan uw onderneming besteedt en of u ondernemersrisico loopt.

Wilt u een indicatie of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting? Doe dan de OndernemersCheck op belastingdienst.nl/ondernemerscheck.