Meer belastingvrij te schenken dit jaar

Sinds 1 januari 2017 geldt voor iedereen tussen de 18 en 40 jaar die een schenking ontvangt een verhoogde vrijstelling van maximaal € 100.000 als het bedrag wordt besteed aan een eigen woning.

De hogere eenmalige vrijstelling voor de schenkbelasting is vanaf 1 januari 2017 weer gaan gelden. Om in aanmerking te komen voor deze hogere vrijstelling moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • De ontvanger van de schenking moet tussen de tussen de 18 en 40 jaar oud zijn.
  • De ontvanger van de schenking moet het bedrag van de schenking gebruiken voor de:
  •  – aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning;
  •  – aflossing van een eigenwoningschuld;
  •  – aflossing van een restschuld van een verkochte eigen woning;
  •  – afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming.

Voor 1 maart aangifte doen over 2016

Is er in 2016 een schenking gedaan die boven de in dat jaar geldende vrijstellingen uitkwam, dan moet er vóór 1 maart van dit jaar aangifte zijn gedaan van deze schenking.