Van VAR naar DBA – een tussenstand

dba-var-verklaring

U heeft het ongetwijfeld al voorbij zien komen in de diverse media; de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR)  lijkt volgend jaar te gaan verdwijnen. Na een aantal jaren waarin uitgebreid gesproken is over diverse alternatieven voor de VAR is er nu een alternatief wat al in een vergevorderd stadium van goedkeuring is. Met dit nieuwsbericht willen wij u graag op de hoogte houden van deze veranderingen.

 

De opvolger van de VAR

De opvolger van de VAR heeft de naam Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) en heeft een andere systematiek dan de VAR. Waar de VAR werd aangevraagd voor een bepaald soort werkzaamheden voor een onbeperkt aantal opdrachtgevers met een initiatief tot aanvraag bij de opdrachtnemer heeft de DBA een andere insteek.

In het geval van de DBA wordt namelijk door opdrachtgever en opdrachtnemer samen een overeenkomst opgesteld voor de werkzaamheden door de opdrachtnemer in ruime zin. In deze overeenkomst wordt bijvoorbeeld gesproken over zaken als beloning, gezagsverhouding, en mogelijke vervanging van de opdrachtnemer. Deze overeenkomst wordt vervolgens voorgelegd aan de Belastingdienst, waarna deze na goedkeuring de basis voor de opdrachtgever is om geen loonheffingen op de uitbetaalde beloningen aan de opdrachtnemer in te houden.

Per opdrachtgever zal voor de opdrachtnemer dus een goedgekeurde overeenkomst nodig zijn.

Nu is het echter zo dat niet voor ieder samenwerkingsverband een specifieke overeenkomst moet worden opgesteld. Er komen namelijk diverse modelovereenkomsten voor handen die door brancheorganisaties of intermediairs (zoals wij) worden voorgelegd aan de Belastingdienst voor diverse branches of beroepsgroepen. Als volgens deze modelovereenkomsten wordt gewerkt is men als opdrachtgever en opdrachtnemer dan ook zeker van het feit dat geen loonheffingen moeten worden ingehouden op de beloningen.

Bent u dus bijvoorbeeld een zzp-er die timmerwerkzaamheden uitvoert voor een aannemersbedrijf dan zal daar dus een goedgekeurde modelovereenkomst voor zijn die op details specifiek kan worden gemaakt voor u werkzaamheden bij de betreffende opdrachtgever.

Mochten de werkelijke werkzaamheden afwijken van de opgestelde overeenkomst en mocht hierbij dan toch sprake zijn van dienstbetrekking dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden en betalen. Het is dus van wezenlijk belang om in de praktijk te werken volgens de goedgekeurde (model)overeenkomst.

 

Wie vraagt de DBA aan?

Waar bij de VAR het initiatief voor de aanvraag bij de opdrachtnemer lag, zal bij de DBA het initiatief bij beide partijen kunnen komen te liggen. Wellicht zelfs meer bij de opdrachtgever dan bij de opdrachtnemer.

Wij kunnen in deze zowel u als opdrachtgever als opdrachtnemer van de juiste overeenkomsten voorzien.

 

Hoe zeker is het dat de DBA wordt ingevoerd?

Op dit moment is het zo dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van de DBA. Het woord is nu aan de Eerste Kamer om definitief het plan goed te keuren. Tot vorige week was het nog zeer onzeker of het plan echt doorgang zou krijgen, maar de laatste signalen zijn dat het plan een behoorlijke kans van slagen heeft.

Medio januari 2016 staat de DBA op de agenda in de Eerste Kamer. Na die tijd zullen we dus definitief weten of de DBA doorgang krijgt.

Uiteraard houden wij u hiervan op de hoogte!

 

De vermoedelijke tijdsplanning van de invoering van de DBA

Als de Eerste Kamer in januari instemt met de invoering van de DBA zal deze worden ingevoerd per 1 april 2016. Tot die tijd zullen de VAR-verklaringen over 2014 en 2015 nog geldig blijven.

Vanaf 1 april 2016 zal dan de DBA in werking treden. Over de periode 1 april 2016 t/m 31 december 2016 zal echter een overgangsrecht van toepassing zijn. Er moet in die periode wel sprake zijn van de DBA, maar bij (mogelijke) controles zullen geen sancties worden opgelegd door de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2017 zullen er wel sancties worden opgelegd bij controles.

 

Wat te doen voordat het wetsvoorstel DBA is goedgekeurd?

Aangezien het wetsvoorstel DBA pas januari 2016 kan worden goedgekeurd, is het, wat ons betreft, nog te vroeg om overeenkomsten op te stellen. Er is namelijk ook nog steeds een kans dat het plan niet doorgaat en dan zijn de inspanningen voor niets geweest.

Wel adviseren wij u om in gesprek te blijven met uw opdrachtgevers en/of opdrachtnemers. Laat blijken dat u op de hoogte bent van de veranderingen en dat u daarin ondersteund wordt door ons als intermediair.

Op het moment dat het wetsvoorstel wordt goedgekeurd kunnen wij u dan ook verder voorzien/ondersteunen in het opstellen en beoordelen van de overeenkomsten.

 

Zodra het wetvoorstel DBA is behandeld in de Eerste Kamer zullen wij u op de hoogte houden hiervan. Mocht u tot die tijd vragen hebben over het verdwijnen van de VAR en de invoering van de DBA, of vragen hebben over deze mailing dan staan wij u natuurlijk graag te woord.