4 covid-regelingen

4 veranderingen in covid-regelingen voor ondernemers

Nu de versoepelingen voor begin en eind juni steeds duidelijker zijn, worden de regelingen die voor ondernemers getroffen zijn ook stapsgewijs aangepast. We zetten de vier regelingen voor je op een rij die de komende periode aangepast zullen worden. 

Bijzonder uitstel belastingen wordt stopgezet

De verwachting is dat de economie rond 1 juli 2021 weer zal aantrekken. Daarom heeft het demissionair kabinet ervoor gekozen om de regeling Uitstel van betaling per 1 juli 2021 stop te zetten. Vanaf die datum moet iedere ondernemer weer aan alle fiscale betalingsverplichtingen voldoen. Houd daarbij in de gaten dat de belasting voor de loon- en omzetbelasting over het laatste belastingtijdvak voor 1 juli 2021 moet worden voldaan. Generieke kwijtschelding van de belastingschulden is niet aan de orde.


Meer versoepelingen betalingsregeling

Het demissionair kabinet is het er echter over eens dat ondernemers de kans moeten krijgen om orde op zaken te stellen na deze onverwachte crisis. Daarom wordt de datum waarop de opgebouwde belastingschuld moet worden afgelost met een jaar verschoven. We benoemen de belangrijkste veranderingen:

  • De nieuwe datum voor aflossing van opgebouwde belastingschuld is 1 oktober 2022.
  • De aflossingstermijn wordt van 36 maanden naar 60 maanden verlengd.
  • De laatste aflossing hoeft pas plaats te vinden in 2027, afbetalen mag uiteraard ook eerder.
  • Een voorwaarde is wel dat er vanaf 1 juli 2021 weer aan alle nieuwe betalingsverplichtingen moet worden voldaan.

Let op!
Het is nog tot 1 juli 2021 mogelijk om voor het eerst uitstel van betaling of verlenging van het uitstel aan te vragen. Als je al verlenging van eerder verkregen uitstel hebt gekregen, loopt deze door tot 1 juli 2021. Heb je eerder een aanvraag voor drie maanden uitstel ingediend maar deze nog nooit verlengd en kan je na deze drie maanden niet aan je betalingsverplichtingen voldoen? Dan kun je voor 1 juli 2021 nog steeds verlenging van het uitstel aanvragen. Wanneer je dit niet doet word je wellicht uitgesloten voor de betalingsregeling van 60 maanden. 

Invorderings- en belastingrente

Om ondernemers te stimuleren hun belastingschuld eerder af te betalen, zal de invorderingsrente vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs verhoogd worden. Dit ziet er als volgt uit:

  • Tot eind 2021 is de invorderingsrente nog bijna nihil (0,01%).
  • Vanaf 1 januari 2022 wordt het percentage vastgesteld op 1%.
  • Op 1 juli 2022 wordt het verder verhoogd naar 2%.
  • Vanaf 1 januari 2023 wordt het verhoogd naar 3%

Met ingang van 1 januari 2024 bedraagt de invorderingsrente weer 4%.
Sinds 1 oktober 2020 is de belastingrente weer 4%. Met ingang van 1 januari 2022 wordt de belastingrente voor de VPB zelfs nog verder verhoogd naar 8%. Het is dus van groot belang dat je de aangifte IB en VPB tijdig indient.


Einde versoepeling urencriterium

Vanaf 1 juli 2021 wordt de versoepeling rondom urencriterium niet meer verlengd. Met deze versoepeling moest je als ondernemer het eerste halfjaar van 2021 ten minste 24 uur per week aan je onderneming besteden, ook als dat feitelijk niet het geval was. Vanaf 1 juli worden alleen de daadwerkelijk aan de onderneming bestede uren meegeteld voor het urencriterium van tenminste 1.225 uren per jaar. Wanneer je aan de urencriterium voldoet, maa je aanspraak op ondernemersfaciliteiten, zoals zelfstandigenaftrek.