Fiets van de zaak? Hoe zit het met de bijtelling?

Fiets van de zaak? Hoe zit het met de bijtelling?

Het is niet voor iedere organisatie interessant om voor alle werknemers een auto ter beschikking te stellen. Soms is een fiets van de zaak zelfs veel aantrekkelijker én beter voor de vitaliteit van de werknemers. Het kabinet is er voorstander van om per 1 januari 2020 een forfaitaire bijtelling voor fietsen van de zaak in te voeren. Hoe werkt deze bijtelling en waar moet je als werkgever dan precies rekening mee houden?

Makkelijker dan voorheen
Tot nu toe is het aanschaffen van fietsen van de zaak nog vrij ingewikkeld geweest. Je moet namelijk de waarde in het economisch verkeer voor het privégebruik van de fiets in het loon van de werknemer meetellen. De forfaitaire bijtelling moet hier verandering in brengen.

Berekening van de forfaitaire bijtelling
De bijtelling wordt 7% van de aanschaf- of factuurwaarde van de fiets op het loon van de werknemer. Over een fiets van €800 die een werknemer ook privé mag gebruiken, moet de werkgever ieder jaar (7% x €800) €56 bij zijn belast loon tellen.

Uitdiensttreding
Wanneer een werknemer uit dienst gaat en zijn fiets graag wil meenemen, kan dit in overleg met de werkgever. Meestal kan de werknemer de fiets overnemen van zijn werkgever.

Ingang van de forfaitaire bijtelling
Of de nieuwe bijtelling ingesteld zal worden is nog niet helemaal zeker. Dit moet uit het Belastingplan 2020 blijken, datop Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Daarna gaat het nog door de Tweede enEersteKamer. In de regel moet de forfaitaire bijtelling vanaf 1 januari 2020 gaan gelden.

Alternatieven
Het is ook mogelijk om de fiets aan de werknemer te vergoeden of verstrekken. Hierdoor hoef je de bijtelling niet iedere maand op te nemen in de loonadministratie en -aangifte. De werknemer wordt dan de eigenaar van de fiets. Wel moet de werkgever de waarde van de fiets dan bij het belaste loon van de werknemer tellen of als eindheffingsloon in de vrije ruimte onderbrengen. De werknemer kan ook een renteloze lening voor de fiets nemen, die hij aflost met zijn onbelaste reiskostenvergoeding.