Hoe zelfstandig bent u als zzp'er?

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2023 31% van alle zzp’ers maar slechts één opdrachtgever heeft. De verschillen tussen de branches zijn groot, zo heeft in de bouw 71% meer dan drie opdrachtgevers terwijl in de ICT sector 44% slechts één opdrachtgever heeft. Hoewel er geen vast minimum is, beschouwt de Belastingdienst het hebben van één opdrachtgever als een indicatie van schijnzelfstandigheid.

Zelfstandig ondernemer
Als zelfstandige ondernemer geniet u van verschillende fiscale voordelen, waaronder de MKB-winstvrijstelling en zelfstandigheidsaftrek. Daarom stelt de Belastingdienst strikte regels aan het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting, zo moeten ondernemers aantonen daadwerkelijk ondernemer te zijn en geen schijnzelfstandigheid vertonen.

De Belastingdienst
De Belastingdienst eist dat u als ondernemer streeft naar meerdere opdrachtgevers. Door met verschillende opdrachtgevers samen te werken, verkleint u het risico dat u loopt als een opdrachtgever bijvoorbeeld niet betaalt of een project abrupt eindigt. Zo bent u minder afhankelijk van één of enkele opdrachtgevers en neemt uw zelfstandigheid toe.

Schijnzelfstandigheid
Schijnzelfstandigheid verwijst naar een situatie waarin iemand als zzp’er wordt beschouwd, maar in werkelijkheid meer lijkt op een werknemer in loondienstverband. Dit is om verschillende redenen een belangrijk aandachtspunt voor de Belastingdienst. Als een zzp’er ten onrechte als ondernemer wordt beschouwd, hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies volksverzekeringen af te de dragen en heeft de ondernemer recht op verschillende ondernemersaftrekposten. Dit leidt tot een verlies aan belastinginkomsten voor de overheid en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

Gevolgen
Het vaststellen van schijnzelfstandigheid kan serieuze gevolgen hebben voor zowel de zelfstandige ondernemer als de opdrachtgever. Als de Belastingdienst bepaalt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, kan de zzp’er zijn fiscale voordelen verliezen en zowel de zzp’er als de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen en boetes.

Voorkomen
Als zzp’er kunt u verschillende maatregelen nemen om te voorkomen dat u in een situatie van schijnzelfstandigheid belandt:

  1. Werk voor verschillende opdrachtgevers, dit toont aan dat u echt zelfstandig bent en niet afhankelijk bent van slechts één partij.
  2. Zorg dat er geen sprake is van gezagsverhouding, u beslist zelf op welke manier u werk verricht en staat niet direct onder toezicht van de opdrachtgever.

Heeft u vragen op het gebied van schijnzelfstandigheid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze specialisten bij Lodder Financials adviseren u graag over het verminderen van risico’s en voorkomen van schijnzelfstandigheid.