Kunt u de belasting niet betalen? Let dan op!

Bent u door financiële redenen niet in staat om de premies en belastingen te betalen? Dan moet u dit melden bij de Belastingdienst. Als dit niet gedaan wordt kan de bestuurder privé aansprakelijk gesteld worden voor de belastingschulden van de rechtspersoon. Daarom kunt u in dit artikel meer lezen over het melden van een betalingsonmacht bij de Belastingdienst.

Wat is betalingsonmacht?

Als een bedrijf of organisatie niet meer in staat is om belastingen en premies te betalen is er sprake van een betalingsonmacht. Dit kan gaan om betalingsproblemen waarbij geen uitzicht is op verandering van de situatie, maar ook als betalingsproblemen tijdelijk zijn is contact met de Belastingdienst belangrijk. Verder moet er een melding gedaan worden als de organisatie het beschikbare geld besteed aan andere verplichtingen. Een melding is dus al snel noodzakelijk.

Melding van betalingsonmacht

Als er sprake is van betalingsonmacht moet dit gemeld worden bij de Belastingdienst. Dit geldt voor loonheffing, omzetbelasting, accijnzen, kansspelbelasting en milieubelasting. De reden voor deze melding is dat de fiscus vroegtijdig op de hoogte wil zijn van betalingsmoeilijkheden. De betalingsonmacht moet binnen twee weken na de uiterlijke betaaldatum van de belastingen of premies, gemeld worden.

Deze melding kan gedaan worden op de website van de belastingdienst. Hier is een formulier te vinden, genaamd  ‘Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies’. In dit formulier moeten de omstandigheden van de betalingsproblemen uitgebreid beschreven worden. Alleen een liquiditeitsprobleem volstaat hierbij niet. Dit staat ook expliciet in het formulier. Vervolgens moet het formulier afgedrukt en ondertekend worden. Tenslotte moet het aangetekend verstuurd worden naar de Belastingdienst.

De melding van betalingsonmacht leidt niet direct tot uitstel van betaling. Een verzoek hiertoe moet apart worden ingediend. De eerste melding blijft geldig zolang een organisatie de belastingen of premies niet kan betalen, tenzij de Belastingdienst aangeeft dat de melding niet langer geldig is. Dit kan bijvoorbeeld als er tussentijds een betaling gedaan wordt waardoor de belastingdienst aanneemt dat er geld beschikbaar is. Wanneer er dan nieuwe betalingsproblemen zijn ontstaan, zal er een nieuwe melding gedaan moeten worden.

Heeft u hulp nodig bij het melden van betalingsonmacht? Dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.