Prinsjesdag

Prinsjesdag: wat kunnen we ervan verwachten?

Prinsjesdag staat alweer bijna voor de deur, de dag waarop we te horen krijgen welke plannen er voor 2020 in het welbekende koffertje zitten. We werpen in dit artikel alvast een blik op de verwachte (inkomsten)belastingplannen voor onder andere bv’s.

Bronbelasting
Met de bronbelasting op rente en royalty’s probeert het kabinet belastingontwijking te verminderen. Organisaties die rente en royalty’s uitkeren vanuit Nederland aan gelieerde vennootschappen in landen waar de belasting lager is, moeten daarover afrekenen bij de fiscus. Het verwachte tarief hiervoor is eerder al eens gevallen, namelijk 20,5%

Antimisbruikregel
Om belastingontwijking tegen te gaan worden ook de substance-eisen voor de antimisbruikbepaling in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting aangepast. Het kabinet wil dit per 1 januari 2020 aanpassen. Hierdoor kan de Belastingdienst ook misbruik aanpakken als er voldaan is aan de substance-eisen. De eisen gelden voor een Nederlandse vennootschap die als schakel dient tussen een moedermaatschappij en een kleindochtermaatschappij. Zodra zo’n vennootschap een bepaalde omvang heeft, geldt de antimisbruikregel niet.

Heffing op hoge schulden
We verwachten dat het kabinet verder ingaat op het voorstel over de liquidatieverliezen. Als dat zo is, kunnen ondernemingen minder vaak verliezen in aftrek nemen die bijvoorbeeld zijn ontstaan bij het liquideren van een dochtermaatschappij. We kunnen er ook vanuit gaan dat de heffing op hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv aan de orde komt. Dit moet vanaf 2020 ingaan. Leningen boven €500.000 worden vanaf dat moment gezien als inkomen uit aanmerkelijk belang. Hierdoor zal het belast worden in box 2 van de inkomstenbelasting. Daarbij zijn leningen voor een eigen woning uitgezonderd. Daarnaast zullen de VPB-tarieven bekend gemaakt worden en gaan er geruchten dat de verlaging van het toptarief een jaar uitgesteld wordt.

Inkomstenbelasting box 1 werk
Vanaf 2021 moeten er in box 1 nog twee schijven te vinden zijn. In 2020 zullen de percentages nog iets verder naar elkaar toegroeien en zakt het toptarief naar gemiddeld 50%. Daarnaast is de verwachting dat het kabinet gaat sleutelen aan de zelfstandigenaftrek en dat ondernemers voor hun inkomstenbelasting slechts €5.000 in mindering mogen brengen op hun winst. Op dit moment is dat nog €7.280. Vanwege de opbouw van het tarievenstelsel worden ook andere aftrekposten verlaagd. Dit geldt onder andere voor de mkb-winstvrijstelling en de terbeschikkingsstellingsvrijstelling.

Schijf 2019 2020
1 36,65% 37,05%
2 38,10% 37,80%
3 38,10% 37,80%
4 51,75% 50,50%

Inkomstenbelasting box 1 woning
Op Prinsjesdag zal aan de orde komen dat het eigenwoningforfait daalt voor woningen tussen de €75.000 en €1.080.000 van 0,65% naar 0,6%. En misschien wordt de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft. Of dat echt zo is, moeten we toch even afwachten tot 17 september.

Inkomstenbelasting box 2 en 3
Het tarief in box 2 zal in 2020 stijgen met 1,25%, van 25% naar 26,25%. In deze box bevinden zich aandeelhouders met een aanmerkelijk belang (5% van het vennootschap). Box 3, dat betrekking heeft tot inkomens uit sparen en beleggen, is al jaren een lastig onderwerp. De spaarrente op de gemiddelde bankrekening komt namelijk maar net boven de 0% uit. Daardoor is het rendement op het spaargeld waar de fiscus mee rekent al een langere tijd niet te halen. Het kabinet wil de belastingheffing meer afstemmen op het werkelijke rendement en op Prinsjesdag wordt er waarschijnlijk een onderzoek geïntroduceerd om die mogelijkheden te onderzoeken. Eerder liet het kabinet al weten dat deze nieuwe regels echter niet eerder dan 2021 ingevoerd worden.