Subsidie voor elektrische auto's

Wellicht subsidie voor elektrische auto’s

Het RTL Nieuws claimt bronnen te hebben waarin duidelijk wordt dat eigenaren van elektrische auto’s dit jaar financiële steun gaan krijgen van de overheid. Zoals het er nu naar uitziet zal de beloofde aanschafsubsidie van €4000 voor nieuwe auto’s en €2000 voor tweedehandsauto’s, half 2020 zijn intrede doen.

Vermoedens over subsidie

Uit de bronnen van RTL Nieuws zien we dat de subsidie vanaf 1 juli 2020 gaat gelden voor elektrische auto’s met een waarde tot €45.000. Deze afspraken zou het kabinet gemaakt hebben met belangenorganisatie uit de autobranche en milieuorganisaties en geldt alleen voor kopers die de auto bij een vakhandel aanschaffen. Over een aantal weken kunnen we de precieze regeling van het kabinet verwachten.

Tegengaan oversubsidiëring

Waar in het klimaatakkoord eerder al aandacht aan is besteed, is de oversubsidiëring van de elektrische auto’s. Het is de bedoeling dat er steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt komen, waardoor aanschafsubsidie niet per se nodig is. De overheid wil de aanschafsubsidie op die manier door de jaren heen weer afbouwen.

Lage bijtelling

Met het afbouwen van de aanschafsubsidie zien we ook dat de zakelijke elektrische auto steeds meer voordeel moet inleveren. Het bijtellingstarief steeg dit jaar natuurlijk ook al van 4% naar 8%. Dit lage tarief geldt ook maar tot een cataloguswaarde van €45.000. Het reguliere percentage van 22% geldt nog wel voor het gedeelte boven de drempel. In 2021 zien we het plafond verder zakken naar €40.000.