Wetsvoorstel verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers in internetconsultatie

Het is al een tijdje bekend dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers eraan komt. om te garanderen dat elke ondernemer een financieel vangnet heeft in geval van ziekte of een ongeval. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Gennip heeft het wetsvoorstel deze week in internetconsultatie gebracht, zodat betrokkenen op het wetsvoorstel kunnen reageren.

Wat houdt deze Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) tot nu toe in en wat betekent dat voor u? Lodder Financials zet alles voor u op een rijtje.

Voor wie geldt de verplichte AOV?
De verplichte verzekering is van toepassing op alle zelfstandig ondernemers die winst uit hun onderneming moeten opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting (IB-ondernemers).
De verzekering is niet van toepassing op:
• Directeur-grootaandeelhouders
• Zogenoemde resultaatgenieters (personen die belasting betalen over inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals bijbaantjes of vergoedingen voor lezingen of vrijwilligerswerk)
• Meewerkende levenspartners in de onderneming

Wat houdt de verplichte AOV in?
De basisverzekering is aan hand van drie uitgangspunten uitgewerkt: betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar.
• De uitkering bedraagt 70% van uw inkomen voor arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon. De uitkering loopt tot de AOW-leeftijd.
• Er wordt een eigen risicotermijn ingesteld van één jaar, in die periode krijgt u nog geen uitkering.
• U ontvangt deze uitkering als u door ziekte niet meer in staat bent het minimumloon te verdienen.
• Het UWV doet de keuringen en betaalt de uitkeringen.
• De premie wordt geschat op 6,5% van het inkomen tot maximaal ongeveer € 195 en is fiscaal aftrekbaar.

Zelfstandigen die dit vangnet onvoldoende vinden, of al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden, kunnen zich particulier blijven verzekeren: de zogenaamde opt-out. De verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Zo mag de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet lager zijn dan die van de publieke verzekering, moet de premie minimaal gelijk zijn aan die van de publieke verzekering en moet de verzekering lopen tot de AOW-leeftijd.

Belanghebbenden kunnen reageren op het wetsvoorstel via de internetconsultatie

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder!