Wijziging in het gebruikelijk loon voor DGA’s: €56.000 in 2024.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat het standaard gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) in 2024 wordt vastgesteld op €56.000. Dat is wederom een forse verhoging voor de dga, want in 2023 is dit standaard gebruikelijk loon nog € 51.000.

Een dga met een eigen bv vervult zowel de rol van directeur als werknemer binnen de bv. De dga kan proberen om minder belasting te betalen door zichzelf een laag salaris te geven. Om dit te vermijden, kent de wet de regeling voor het gebruikelijk loon. Deze regel schrijft voor dat de werkgever van de dga in de loonaangifte een salaris moet vermelden dat ‘gebruikelijk’ is voor de verrichte werkzaamheden.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon vervallen

Om de hoogte van het gebruikelijk loon te bepalen moet een dga voor 2024 kijken naar het hoogste bedrag van deze drie bedragen:

• het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
• het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
• ten minste € 56.000 (het standaardbedrag voor 2024).

Tot 2023 had een dga nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de doelmatigheidsmarge. Hierdoor mocht een dga 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking opgeven als gebruikelijk loon. Vanaf 2023 is deze doelmatigheidsmarge afgeschaft. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van dga’s die de marge hanteerden over het algemeen hoger worden vastgesteld. Dit betekent dat er meer belasting wordt betaald in box 1.

Bewijslast gebruikelijk loon
In principe geldt de algemene regel voor het gebruikelijke loon, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. In deze gevallen moet de dga de bewijslast dragen.

Bedrag stijgt fors
De verhoging van € 51.000 naar € 56.000 is het gevolg van een aanzienlijk getal voor de wettelijke inflatiecorrectie. Na jaren van gematigde stijging is het opnieuw een flinke stijging. In 2023 is het standaardbedrag al verhoogd van € 48.000 naar € 51.000.