Wijzigingen CAO beroepsgoederenvervoer

Wijzigingen CAO beroepsgoederenvervoer

Wij zijn al lange tijd specialist in de transportsector en houden het nieuws omtrent deze sector nauw in de gaten. Zo werd er de laatste tijd druk onderhandeld over de cao-beroepsgoederenvervoer. De cao-partijen leggen het akkoord nu voor aan hun leden en zodra zij instemmen is de nieuwe CAO een feit. We geven je een update over de wijzigingen:

  • De CAO krijgt een looptijd van 2 jaar (1 januari 2021 t/m 31 december 2022)
  • De lonen behorende bij loonschalen A t/m H en de brutotoeslagen worden vanaf 1 juli 2021 verhoogd met 3,5%.
  • Vanaf 1 januari 2022 worden deze lonen en de brutotoeslagen verder verhoogd met 3,25%.
  • De verblijfskosten worden per 1 juli 2021 verhoogd met 2,7% overeenkomstig het convenant met de Belastingdienst.
  • De verblijfskosten worden vanaf 1 januari 2022 aangepast met het stijgingspercentage van de consumentenprijsindex van restaurants, cafés en dergelijke over de periode tussen 1 oktober 2020 en 1 oktober 2021 (gemaximeerd op 3,25%).
  • Er komt er regeling vanuit de cao-partijen die het voor werknemers die geboren zijn tussen 1955 en 1961 mogelijk maakt om eerder te stoppen met werken. Werkgevers zijn bereid om maximaal een premie van 0,75% over het SV-loon af te dragen. Deze regeling zal gelden van 1 januari 2022 t/m 31 december 2025. Later dit jaar worden de voorwaarden vastgesteld om hiervoor in aanmerking te komen.
  • De verplichte regeling rondom Persoonlijk Keuze Budget (PKB) komt te vervallen. Op bedrijfsniveau kunnen afspraken worden gemaakt om de regeling op vrijwillige basis te continueren.
  • De discount op lonen van 18 atv dagen bij oud KNV bedrijven, wordt per 1 juli 2021 verlaagd van 0,75% naar 0,4%. De hoogte van de discount per 1 januari 2022 zal worden vastgesteld op basis van het aantal deelnemers aan de regeling per 1 oktober 2021. De regeling van de 18 atv-dagen is niet langer van toepassing op werknemers die de AOW- gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Heb je vragen over de cao-beroepsgoederenvervoer? Stuur ons dan gerust een bericht.