administratiekantoor zuid-holland

Ondernemers gaan meer betalen in 2023

administratiekantoor zuid-holland

Ondernemers gaan meer betalen in 2023

Elk jaar wordt er rondom Prinsjesdag gespeculeerd over de nieuwe maatregelen van het kabinet. Zo ook dit jaar, zeker nu er informatie over het koopkrachtpakket naar buiten is gekomen. Het kabinet zou een pakket van 15 miljard euro opgesteld hebben om de koopkracht te stutten. Hieronder vallen verhoging van het minimumloon en verlaging van de inkomstenbelasting. Dit moet echter ook gefinancierd worden; hiervoor gaat de vennootschapsbelasting omhoog. De details over deze plannen zijn echter nog niet bekend. Deze zullen met Prinsjesdag bekend gemaakt worden.

Steun voor lagere en middeninkomens

Om de koopkracht te stutten heeft het kabinet een koopkrachtpakket opgesteld. Dit is met name gericht op lagere en middeninkomens. Om hen te helpen gaan de zorg- en huurtoeslag omhoog. De zorgtoeslag stijgt eenmalig met €400,- per jaar en de huurtoeslag stijgt structureel €200,-. Bovendien gaat het kindgebonden budget aanzienlijk omhoog.

Verder stijgt het minimumloon met 10%. Door de stijging van het minimumloon gaat ook de AOW omhoog. Een andere maatregel is een daling van het tarief in box 1 van de inkomstenbelasting. Momenteel is de grens van de eerste schijf €35.472,- met een tarief van 9.42%. Ook zou de arbeidskorting omhoog gaan. Tenslotte blijven de maatregelen voor het dempen van de brandstofprijzen gelden. De accijnsverlaging op benzine en diesel blijft tot ten minste 1 juli 2023 van kracht.

Financiering van de maatregelen

Om deze maatregelen te financieren is extra geld nodig. Dit komt vooral bij het bedrijfsleven te liggen. De vennootschapsbelasting zal van 15% naar 19% stijgen. Bovendien gaat dit samen met een daling van de winstgrens per 2023 van €395.000,- naar €200.000,-. Verder zal het algemene tarief van box 3 van de inkomstenbelasting omhoog gaan. Spaarders en beleggers zullen dus zwaarder belast worden.

Andere maatregelen die het kabinet neemt zijn een snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek en hogere belastingen voor ondernemingen die gericht zijn op de winning van olie en gas.

Al met al zal het kabinet op Prinsjesdag diverse maatregelen met betrekking tot de koopkracht aankondigen. Het koopkrachtpakket is vooral gericht op lagere en middeninkomens en de kosten hiervan zullen voor een groot deel bij bedrijven terecht komen. De daadwerkelijke maatregelen zullen echter pas met Prinsjesdag bekend worden gemaakt.