Wijziging in het gebruikelijk loon voor DGA's: €56.000 in 2024.

Wijziging in het gebruikelijk loon voor DGA’s: €56.000 in 2024.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat het standaard gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) in 2024 wordt vastgesteld op €56.000. Dat is wederom een forse verhoging voor de dga, want in 2023 is dit standaard gebruikelijk loon nog € 51.000.

Een dga met een eigen bv vervult zowel de rol van directeur als werknemer binnen de bv. De dga kan proberen om minder belasting te betalen door zichzelf een laag salaris te geven. Om dit te vermijden, kent de wet de regeling voor het gebruikelijk loon. Deze regel schrijft voor dat de werkgever van de dga in de loonaangifte een salaris moet vermelden dat ‘gebruikelijk’ is voor de verrichte werkzaamheden.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon vervallen

Om de hoogte van het gebruikelijk loon te bepalen moet een dga voor 2024 kijken naar het hoogste bedrag van deze drie bedragen:

• het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
• het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
• ten minste € 56.000 (het standaardbedrag voor 2024).

Tot 2023 had een dga nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de doelmatigheidsmarge. Hierdoor mocht een dga 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking opgeven als gebruikelijk loon. Vanaf 2023 is deze doelmatigheidsmarge afgeschaft. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van dga’s die de marge hanteerden over het algemeen hoger worden vastgesteld. Dit betekent dat er meer belasting wordt betaald in box 1.

Bewijslast gebruikelijk loon
In principe geldt de algemene regel voor het gebruikelijke loon, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. In deze gevallen moet de dga de bewijslast dragen.

Bedrag stijgt fors
De verhoging van € 51.000 naar € 56.000 is het gevolg van een aanzienlijk getal voor de wettelijke inflatiecorrectie. Na jaren van gematigde stijging is het opnieuw een flinke stijging. In 2023 is het standaardbedrag al verhoogd van € 48.000 naar € 51.000.


Samenwerking VV Den Bommel

Samenwerking VV Den Bommel

Samenwerking Lodder Financials en VV Den Bommel verlengd.

Vandaag hebben wij de nieuwe sponsorovereenkomst met VV Den Bommel getekend.

Inmiddels zijn wij al meer dan 10 jaar shirtsponsor van VV Den Bommel en al bijna 50 jaar op diverse manieren betrokken bij de vereniging. VV Den Bommel kenmerkt zich als een kleine gezellige club waarbij de leden zeer betrokken zijn bij het wel en wee van de vereniging en elkaar. Dit proberen wij met ons bedrijf ook richting onze klanten uit te stralen. Niet te groot en zeer betrokken met onze klanten en elkaar.

Daniek de Roon kwam namens de sponsorcommissie van VV Den Bommel om de contracten te tekenen. Wij wensen VV Den Bommel veel succes de komende jaren.


Junior Relatiebeheerder

Junior relatiebeheerder

Lodder Financials is een administratie- / belastingadvieskantoor, gevestigd in Dirksland. Wij bieden onze cliënten administratieve en fiscale ondersteuning en we zijn dé financieel manager van bedrijven en organisaties. Met onze persoonlijke benadering zetten we ons in voor een duurzame relatie met onze cliënten. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Junior Relatiebeheerder
Als junior relatiebeheerder ben je in ons bedrijf werkzaam voor ondernemers in het MKB. We streven naar een hoge kwaliteit in onze administratieve werkzaamheden, begeleiding en advisering van onze cliënten. We willen naast de ondernemer staan. Dit verwachten wij dus ook van onze relatiebeheerders. Spreekt dit jou aan en voldoe je aan de functie-eisen, dan komen wij graag met je in contact.

Werkzaamheden

De werkzaamheden als junior relatiebeheerder bestaan uit het bijhouden van administraties, het voorbereiden van fiscale aangiften, het opstellen van jaarcijfers en het helpen bij maandrapportages. Je werkt samen met een team van ervaren collega’s om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Functie-eisen

• Opleiding of studerend op MBO/ HBO niveau in het vakgebied accountancy/bedrijfseconomie.
• Accuratesse en inzicht in het werk
• Communicatief en representatief.
• Teamspeler en hands-on-mentaliteit.
• Proactieve houding.

Bij deze baan horen natuurlijk ook een aantal dingen die je van ons kunt verwachten. We bieden je goede arbeidsvoorwaarden, goede opleidingsmogelijkheden, een prettige werksfeer, leuke collega’s, gezellig kantoor en om niet te vergeten is er elke week een vrijdagmiddagborrel.
Is deze baan iets voor jou? Stuur je motivatie en CV naar paul@lodderfinancials.nl.


accountant middelharnis

Student

accountant middelharnis

Student

Lodder Financials is een administratie- / belastingadvieskantoor, gevestigd in Dirksland. Wij bieden onze cliënten administratieve en fiscale ondersteuning en we zijn dé financieel manager van bedrijven en organisaties. Met onze persoonlijke benadering zetten we ons in voor een duurzame relatie met onze cliënten. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar studenten of stagiaires.

Studenten HBO/WO

Als student ben je in ons bedrijf werkzaam voor ondernemers in het MKB. We streven naar een hoge kwaliteit in onze administratieve werkzaamheden, begeleiding en advisering van onze cliënten. We willen naast de ondernemer staan. Spreekt dit jou aan en voldoe je aan de functie-eisen, dan komen wij graag met je in contact.

Werkzaamheden

De werkzaamheden die wij je willen laten uitvoeren zijn het bijhouden van administraties in Exact Online, het voorbereiden van fiscale aangiften, het opstellen van jaarcijfers en het helpen bij maandrapportages. Je werkt samen met een team van ervaren collega’s om de klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Functie-eisen
• Studerend op HBO niveau in het vakgebied accountancy/bedrijfseconomie.
• Accuratesse en inzicht in het werk
• Communicatief en representatief.
• Teamspeler en hands-on-mentaliteit.
• Proactieve houding.

Bij deze baan horen natuurlijk ook een aantal dingen die je van ons kunt verwachten. We bieden je goede arbeidsvoorwaarden, en een prettige werksfeer, leuke collega’s, gezellig kantoor en om niet te vergeten is er elke week een vrijdagmiddagborrel. Is deze baan iets voor jou? Stuur je motivatie en CV naar paul@lodderfinancials.nl.


Kostenstijging transportsector voelbaar voor de consument

Kostenstijging transportsector voelbaar voor de consument

Stijgende dieselprijzen, een nieuwe CAO, stikstof-maatregelen en een krappe arbeidsmarkt: er staat een hoge druk op de transportsector. Ook de consument gaat deze kostenstijging in de transportsector voelen.

Uit onderzoek in opdracht van Transport en Logistiek Nederland blijkt dat transportbedrijven in 2023 te maken krijgen met een kostenstijging van 8-11%. Afgelopen week is namelijk de nieuwe CAO voor de transport- en logistieksector bekend gemaakt. Als gevolg hiervan zullen de loonkosten komend jaar met ruim 9% stijgen. Verder komen daar de stijgende brandstof-, gas- en elektriciteitsprijzen, verzekeringen nog bij.

Deze stijgende kosten in de transportsector gaan daarom voelbaar worden voor de consument. De prijzen in de supermarkt zijn door de inflatie al sterk gestegen en zullen mogelijk nog duurder worden als transportbedrijven hun kosten doorberekenen.

Het is voor transportondernemers van cruciaal belang om de kostprijs goed te berekenen en inzichtelijk te hebben en in overleg te gaan met de klanten. Een tariefverhoging voor volgend jaar is noodzakelijk om voldoende rendabel te zijn.

Wilt u overleggen over de kostprijs van uw vrachtauto’s? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u er graag bij.


Kunt u de belasting niet betalen? Let dan op!

Kunt u de belasting niet betalen? Let dan op!

Bent u door financiële redenen niet in staat om de premies en belastingen te betalen? Dan moet u dit melden bij de Belastingdienst. Als dit niet gedaan wordt kan de bestuurder privé aansprakelijk gesteld worden voor de belastingschulden van de rechtspersoon. Daarom kunt u in dit artikel meer lezen over het melden van een betalingsonmacht bij de Belastingdienst.

Wat is betalingsonmacht?

Als een bedrijf of organisatie niet meer in staat is om belastingen en premies te betalen is er sprake van een betalingsonmacht. Dit kan gaan om betalingsproblemen waarbij geen uitzicht is op verandering van de situatie, maar ook als betalingsproblemen tijdelijk zijn is contact met de Belastingdienst belangrijk. Verder moet er een melding gedaan worden als de organisatie het beschikbare geld besteed aan andere verplichtingen. Een melding is dus al snel noodzakelijk.

Melding van betalingsonmacht

Als er sprake is van betalingsonmacht moet dit gemeld worden bij de Belastingdienst. Dit geldt voor loonheffing, omzetbelasting, accijnzen, kansspelbelasting en milieubelasting. De reden voor deze melding is dat de fiscus vroegtijdig op de hoogte wil zijn van betalingsmoeilijkheden. De betalingsonmacht moet binnen twee weken na de uiterlijke betaaldatum van de belastingen of premies, gemeld worden.

Deze melding kan gedaan worden op de website van de belastingdienst. Hier is een formulier te vinden, genaamd  ‘Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies’. In dit formulier moeten de omstandigheden van de betalingsproblemen uitgebreid beschreven worden. Alleen een liquiditeitsprobleem volstaat hierbij niet. Dit staat ook expliciet in het formulier. Vervolgens moet het formulier afgedrukt en ondertekend worden. Tenslotte moet het aangetekend verstuurd worden naar de Belastingdienst.

De melding van betalingsonmacht leidt niet direct tot uitstel van betaling. Een verzoek hiertoe moet apart worden ingediend. De eerste melding blijft geldig zolang een organisatie de belastingen of premies niet kan betalen, tenzij de Belastingdienst aangeeft dat de melding niet langer geldig is. Dit kan bijvoorbeeld als er tussentijds een betaling gedaan wordt waardoor de belastingdienst aanneemt dat er geld beschikbaar is. Wanneer er dan nieuwe betalingsproblemen zijn ontstaan, zal er een nieuwe melding gedaan moeten worden.

Heeft u hulp nodig bij het melden van betalingsonmacht? Dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.


administratiekantoor zuid-holland

Ondernemers gaan meer betalen in 2023

administratiekantoor zuid-holland

Ondernemers gaan meer betalen in 2023

Elk jaar wordt er rondom Prinsjesdag gespeculeerd over de nieuwe maatregelen van het kabinet. Zo ook dit jaar, zeker nu er informatie over het koopkrachtpakket naar buiten is gekomen. Het kabinet zou een pakket van 15 miljard euro opgesteld hebben om de koopkracht te stutten. Hieronder vallen verhoging van het minimumloon en verlaging van de inkomstenbelasting. Dit moet echter ook gefinancierd worden; hiervoor gaat de vennootschapsbelasting omhoog. De details over deze plannen zijn echter nog niet bekend. Deze zullen met Prinsjesdag bekend gemaakt worden.

Steun voor lagere en middeninkomens

Om de koopkracht te stutten heeft het kabinet een koopkrachtpakket opgesteld. Dit is met name gericht op lagere en middeninkomens. Om hen te helpen gaan de zorg- en huurtoeslag omhoog. De zorgtoeslag stijgt eenmalig met €400,- per jaar en de huurtoeslag stijgt structureel €200,-. Bovendien gaat het kindgebonden budget aanzienlijk omhoog.

Verder stijgt het minimumloon met 10%. Door de stijging van het minimumloon gaat ook de AOW omhoog. Een andere maatregel is een daling van het tarief in box 1 van de inkomstenbelasting. Momenteel is de grens van de eerste schijf €35.472,- met een tarief van 9.42%. Ook zou de arbeidskorting omhoog gaan. Tenslotte blijven de maatregelen voor het dempen van de brandstofprijzen gelden. De accijnsverlaging op benzine en diesel blijft tot ten minste 1 juli 2023 van kracht.

Financiering van de maatregelen

Om deze maatregelen te financieren is extra geld nodig. Dit komt vooral bij het bedrijfsleven te liggen. De vennootschapsbelasting zal van 15% naar 19% stijgen. Bovendien gaat dit samen met een daling van de winstgrens per 2023 van €395.000,- naar €200.000,-. Verder zal het algemene tarief van box 3 van de inkomstenbelasting omhoog gaan. Spaarders en beleggers zullen dus zwaarder belast worden.

Andere maatregelen die het kabinet neemt zijn een snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek en hogere belastingen voor ondernemingen die gericht zijn op de winning van olie en gas.

Al met al zal het kabinet op Prinsjesdag diverse maatregelen met betrekking tot de koopkracht aankondigen. Het koopkrachtpakket is vooral gericht op lagere en middeninkomens en de kosten hiervan zullen voor een groot deel bij bedrijven terecht komen. De daadwerkelijke maatregelen zullen echter pas met Prinsjesdag bekend worden gemaakt.


accountancy middelharnis

No hands accounting

no hands accounting

zoutmedia

Paul Lodder vertelt in dit artikel meer over de No Hands Accounting werkwijze waar Lodder Financials mee werkt. 

 Wat betekent No Hands Accounting?” vroeg een klant onlangs aan mij. Het is een vraag die ik de laatste tijd wel vaker krijg. Simpel gezegd is het boekhouden zonder handen (ook wel robotic accounting genoemd), maar wat houdt dat nu precies in? Ik leg het u graag uit.

Hoe het ging voor No Hands Accounting

Nog niet zo lang geleden brachten organisaties hun administratie bij een accountant. Deze accountant verwerkte de boekhouding en stuurde na ieder kwartaal de Btw-aangifte naar de Belastingdienst. En met een beetje geluk, had u een accountant die ook nog vertelde wat u had verdiend in het afgelopen kwartaal. Uiteindelijk maakte uw accountant een jaarrekening, waarmee jullie samen konden terugkijken op het afgelopen jaren.

Hoe wij het doen

Samen met uw accountant keek u altijd terug op het verleden. Hetgeen waar u niets meer aan kunt veranderen. Daar zijn wij als financieel manager vanaf gestapt. Wij kijken liever naar de toekomst. Dit doen wij door de administratie dagelijks bij te boeken. Het bijhouden van deze dagelijkse administratie vergt echter veel tijd en daarom hebben wij deze handelingen geautomatiseerd. Zo koppelen wij de bank altijd direct aan de administratie, zodat de bankmutaties zonder handmatige handelingen dagelijks binnenkomen.

Onze automatisering

Naast het koppelen van de bank, zorgen we dat de klant aangesloten is op het Peppol netwerk. Dit zorgt ervoor dat de inkoopfactuur rechtstreeks door de leverancier in uw administratie geplaatst wordt. Als er een inkoopfactuur binnenkomt, wordt deze automatisch geboekt door de software en krijgt u via de app op uw telefoon een melding om de factuur goed te keuren. Na het akkoord kunt u de factuur ook eenvoudig via uw telefoon betalen.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat uw administratie en uw liquiditeit dagelijks up-to-date zijn en praten we samen niet meer over het verleden, maar over de toekomst. Op deze manier kunnen we pas echt zien waar de kansen voor uw onderneming liggen en hoe we deze kansen het beste kunnen benutten.

Of u nu een onderneming heeft op Goeree-Overflakkee, in Goes, Barendrecht, Zeeland of ergens anders in Nederland. Met deze No Hands Accounting methode helpen wij uw onderneming verder!


Vacature relatiebeheerder

Vacature relatiebeheerder

Wie zijn wij?

Lodder Financials is een administratie- / belastingadvieskantoor, gevestigd in Dirksland. Wij bieden onze cliënten administratieve en fiscale ondersteuning en we zijn dé financieel manager van bedrijven en organisaties. Met onze persoonlijke benadering zetten we ons in voor een duurzame relatie met onze cliënten.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega.

Relatiebeheerder

Als relatiebeheerder ben je in ons bedrijf werkzaam voor ondernemers in het MKB. We streven naar een hoge kwaliteit in onze administratieve werkzaamheden, begeleiding en advisering van onze cliënten. We willen naast de ondernemer staan. Dit verwachten wij dus ook van onze relatiebeheerders. Spreekt dit jou aan en voldoe je aan de functie-eisen, dan komen wij graag met je in contact.

Werkzaamheden

De werkzaamheden als relatiebeheerder bestaan uit het bijhouden van administraties, het verzorgen van maandrapportages, het opstellen van jaarcijfers, het opstellen van fiscale aangiften. Je wordt de sparring partner van je eigen klantenpakket. Je werkt samen met een team van ervaren collega’s om de je klant zo goed mogelijk te kunnen bedienen.

Functie-eisen

  • Opleiding op HBO/VWO niveau in het vakgebied accountancy/bedrijfseconomie.
  • Accuratesse en inzicht in het werk.
  • Relevante werkervaring.
  • Communicatief en representatief.
  • Teamspeler en hands-on-mentaliteit.
  • Proactieve houding.
  • Kennis van Exact-Online is een pré.

Bij deze baan horen natuurlijk ook een aantal dingen die je van ons kunt verwachten. We bieden je goede arbeidsvoorwaarden, goede opleidingsmogelijkheden, een prettige werksfeer, leuke collega’s, gezellig kantoor en om niet te vergeten is er elke week een vrijdagmiddagborrel.

Is deze baan iets voor jou? Stuur je motivatie en CV naar paul@lodderfinancials.nl.


Aandachtspunten btw-aangifte 2021

Aandachtspunten btw-aangifte 2021

Volgende week, op maandag 31 januari, moeten btw-ondernemers de laatste btw-aangifte over 2021 ingediend hebben. Ook de betaling moet uiterlijk dan bij de Belastingdienst binnen zijn. Deze aangifte heeft, vanwege corona en de sluiting van het oude ondernemersportaal, een aantal punten om op te letten.

Aandachtspunten

Bij het doen van de laatste btw-aangifte van 2021 moeten ondernemers met een aantal dingen rekening houden. Zorg ten eerste dat de aangifte en betaling op tijd binnen zijn bij de Belastingdienst, ook als er geen omzet is gedraaid. Verder is het belangrijk om de correcties van eerdere aangiftes door te geven. Let ook op: het oude ondernemersportaal is na januari niet meer beschikbaar.

BUA-correctie

Voor de btw-aangifte is het belangrijk om het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA) te controleren. Dit gaat over kosten zoals relatiegeschenken, huisvesting voor personeel, sport en ontspanning of giften. Dit geldt niet voor verhuiskosten of een fiets van de zaak. Bovendien gelden er aparte regels voor eten en drinken voor personeel. Bij het BUA geldt een grens van €227,- excl. btw per werknemer. Als de onderneming hieronder blijft, is alle voorbelasting normaal aftrekbaar.

Privégebruik

Tenslotte moet er gekeken worden naar het privégebruik van de ondernemer. De btw hierover moet gecorrigeerd worden. Hieronder valt het privégebruik van de auto. Over het deel dat niet zakelijk gebruikt wordt, hebben ondernemers geen recht op aftrek. Als de ondernemer het werkelijke privégebruik niet heeft bijgehouden, geldt de forfaitaire regeling waardoor 2,7% van de cataloguswaarde van de auto als btw afdragen moet worden. In bepaalde gevallen, zoals wanneer de auto 5 jaar in de onderneming is of er bij aanschaf geen btw is afgetrokken, geldt een forfait van 1,5%.