Boekhouder Goeree-Overflakkee

Wat betekent de BIK voor u?

LET OP! Er zijn inmiddels nieuwe regelingen getroffen rondom de BIK. Je leest het in ons artikel: BIK-regeling wordt opgeheven.

Het kabinet stuurt een nota van wijziging bij het Belastingplan van 2021 naar de Tweede Kamer. Hierin is de baangerelateerde investeringskorting (BIK) uitgewerkt in de vorm van een afdrachtvermindering.

Het kabinet heeft de BIK opgezet omdat zij hiermee werkgevers willen aanmoedigen om investeringen te blijven doen. Deze zouden naar voren gehaald moeten worden zodat ze tijdens de, door het coronavirus veroorzaakte, economische crisis gedaan worden. Waarschijnlijk loopt de BIK tot 31 december 2022. Het kabinet gaat ervan uit dat deze daarna niet meer nodig is. De regeling was al eerder aangekondigd en er is flink over gediscussieerd tijdens de Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer.

Afdrachtsvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het kabinet heeft voorgesteld om de BIK in te zetten als een afdrachtsvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Door het als afdrachtsvermindering vorm te geven, is de tegemoetkoming voor alle werkgevers gelijk wanneer zij een gelijke investering maken. Dit zorgt ervoor dat de regeling ook voordelig is voor ondernemingen die minder winst maken. De BIK is echter gekoppeld aan de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen en hierdoor kunnen werkgevers de korting alleen innen als ze voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de BIK via de aangifte van loonheffingen te verzilveren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de BIK, moet de investering zijn gedaan op of na 1 oktober 2020. De overige voorwaarden zijn:
• Investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2022 moeten volledig betaald zijn.
• De investeringen moet binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Per kalenderjaar bedraagt het bedrag aan BIK-afdrachtsvermindering 3% wanneer het investeringsbedrag € 5.000.000 of minder is. Wanneer het bedrag daarboven komt, is de vermindering 2,44%. Per aanvraag moet de investering minstens € 20.000 zijn.

Tegelijkertijd benutten van meerdere regelingen

Er bestaan al meer specifieke stimuleringsmaatregelen voor investeringen, de BIK is daar een tijdelijke aanvulling op. Andere stimuleringsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek (EIA), de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Organisaties mogen verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd benutten als ze van toepassing zijn op de investering.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.