Wat betekent de BIK voor u?

Wat betekent de BIK voor u?

Boekhouder Goeree-Overflakkee

zoutmedia

LET OP! Er zijn inmiddels nieuwe regelingen getroffen rondom de BIK. Je leest het in ons artikel: BIK-regeling wordt opgeheven.

Het kabinet stuurt een nota van wijziging bij het Belastingplan van 2021 naar de Tweede Kamer. Hierin is de baangerelateerde investeringskorting (BIK) uitgewerkt in de vorm van een afdrachtvermindering.

Het kabinet heeft de BIK opgezet omdat zij hiermee werkgevers willen aanmoedigen om investeringen te blijven doen. Deze zouden naar voren gehaald moeten worden zodat ze tijdens de, door het coronavirus veroorzaakte, economische crisis gedaan worden. Waarschijnlijk loopt de BIK tot 31 december 2022. Het kabinet gaat ervan uit dat deze daarna niet meer nodig is. De regeling was al eerder aangekondigd en er is flink over gediscussieerd tijdens de Algemene Beschouwing in de Tweede Kamer.

Afdrachtsvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen

Het kabinet heeft voorgesteld om de BIK in te zetten als een afdrachtsvermindering op de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Door het als afdrachtsvermindering vorm te geven, is de tegemoetkoming voor alle werkgevers gelijk wanneer zij een gelijke investering maken. Dit zorgt ervoor dat de regeling ook voordelig is voor ondernemingen die minder winst maken. De BIK is echter gekoppeld aan de te betalen loonbelasting/premie volksverzekeringen en hierdoor kunnen werkgevers de korting alleen innen als ze voldoende werknemers (loonsom) in dienst hebben om de BIK via de aangifte van loonheffingen te verzilveren.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de BIK, moet de investering zijn gedaan op of na 1 oktober 2020. De overige voorwaarden zijn:
• Investeringen met een laatste betaling in de periode van 1 januari 2021 tot en met uiterlijk 31 december 2022 moeten volledig betaald zijn.
• De investeringen moet binnen zes maanden na die volledige betaling in gebruik zijn genomen.

Per kalenderjaar bedraagt het bedrag aan BIK-afdrachtsvermindering 3% wanneer het investeringsbedrag € 5.000.000 of minder is. Wanneer het bedrag daarboven komt, is de vermindering 2,44%. Per aanvraag moet de investering minstens € 20.000 zijn.

Tegelijkertijd benutten van meerdere regelingen

Er bestaan al meer specifieke stimuleringsmaatregelen voor investeringen, de BIK is daar een tijdelijke aanvulling op. Andere stimuleringsmaatregelen zijn bijvoorbeeld de energie-investeringsaftrek (EIA), de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), de willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) en de milieu-investeringsaftrek (MIA). Organisaties mogen verschillende investeringsregelingen tegelijkertijd benutten als ze van toepassing zijn op de investering.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.


Lodder Financials verhuizing

Wij zijn verhuisd!

Lodder Financials verhuizing

zoutmedia

Na maandenlang hard werken is het zover, we gaan verhuizen! Vanaf vandaag zijn wij gevestigd in ons nieuwe pand, Watertoren 44 in Dirksland.

Wij willen Hoondert Staalbouw, Nelisse Agro Grond & Infra, Constructiebedrijf de Roon, Rik Verlaat, Kalle Timmerwerken, DL Bouw management, B&V Techniek en van Huizen Elektrotechniek enorm bedanken voor de prettige samenwerking!

We zijn trots op deze stap en verwelkomen u graag in ons nieuwe kantoor.


Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

Fiscale en economische maatregelen met betrekking tot het Coronavirus

zoutmedia

Register Belastingadviseurs publiceerde recentelijk een korte samenvatting van het verslag van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat omtrent het coronavirus. We delen deze samenvatting via deze weg graag met u.

Op 12 maart 2020 heeft het Kabinet de Tweede Kamer geïnformeerd dat zij een aantal maatregelen treft om de negatieve economische gevolgen van het coronavirus voor bedrijven op te vangen.

1.  Werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de uitbraak van het coronavirus en aan een aantal voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de huidige regeling werktijdverkorting. Het gaat om bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel) van hun personeel, wat door omstandigheden (die buiten het normale ondernemersrisico vallen) is ontstaan. De uitbraak van het coronavirus is zo’n bijzondere omstandigheid. Hierdoor kunnen meer bedrijven gebruik maken van deze regeling.

Zzp’ers kunnen geen beroep doen op deze regeling voor werktijdverkorting. Het Kabinet wil de zzp’ers, die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, erop wijzen dat zij onder voorwaarden wel een beroep kunnen doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). Het Bbz wordt uitgevoerd door gemeenten. Zzp’ers die een beroep willen doen op het Bbz kunnen terecht bij de gemeente waar zij staan ingeschreven.

2. Verruiming van de Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Wanneer mkb’ers financieel in de problemen komen door de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus, kunnen zij een beroep doen op het BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB. Hiermee kunnen mkb’ers financieel goedkoper een overbruggingskrediet of het rekening courant-krediet verhogen bij een financier.

3. Bijzonder uitstel van betaling

Om ervoor te zorgen dat bedrijven liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, komt er een mogelijkheid tot verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als het bedrijf schriftelijk motiveert dat het door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om bedrijven tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van deze verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

4. Verlaging voorlopige aanslag

Bedrijven betalen op dit moment belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Een aantal bedrijven zal naar verwachting dit jaar een lagere winst realiseren door de coronavirus. Het Kabinet wijst deze bedrijven erop dat zij bij de Belastingdienst een verzoek kunnen indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Meer informatie over deze maatregelen vind je hier.


Subsidie voor elektrische auto's

Wellicht subsidie voor elektrische auto’s

Subsidie voor elektrische auto's

zoutmedia

Het RTL Nieuws claimt bronnen te hebben waarin duidelijk wordt dat eigenaren van elektrische auto’s dit jaar financiële steun gaan krijgen van de overheid. Zoals het er nu naar uitziet zal de beloofde aanschafsubsidie van €4000 voor nieuwe auto’s en €2000 voor tweedehandsauto’s, half 2020 zijn intrede doen.

Vermoedens over subsidie

Uit de bronnen van RTL Nieuws zien we dat de subsidie vanaf 1 juli 2020 gaat gelden voor elektrische auto’s met een waarde tot €45.000. Deze afspraken zou het kabinet gemaakt hebben met belangenorganisatie uit de autobranche en milieuorganisaties en geldt alleen voor kopers die de auto bij een vakhandel aanschaffen. Over een aantal weken kunnen we de precieze regeling van het kabinet verwachten.

Tegengaan oversubsidiëring

Waar in het klimaatakkoord eerder al aandacht aan is besteed, is de oversubsidiëring van de elektrische auto’s. Het is de bedoeling dat er steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt komen, waardoor aanschafsubsidie niet per se nodig is. De overheid wil de aanschafsubsidie op die manier door de jaren heen weer afbouwen.

Lage bijtelling

Met het afbouwen van de aanschafsubsidie zien we ook dat de zakelijke elektrische auto steeds meer voordeel moet inleveren. Het bijtellingstarief steeg dit jaar natuurlijk ook al van 4% naar 8%. Dit lage tarief geldt ook maar tot een cataloguswaarde van €45.000. Het reguliere percentage van 22% geldt nog wel voor het gedeelte boven de drempel. In 2021 zien we het plafond verder zakken naar €40.000.


Vacature assistent accountant Goeree-Overflakkee

Vacature assistent accountant (32-40 uur)

Vacature assistent accountant Goeree-Overflakkee

zoutmedia

Over ons

Lodder Financials vindt dat iedere ondernemer recht heeft op een financiële manager. Een partner die niet alleen vertelt hoe een onderneming ervoor staat, maar ook meedenkt over de toekomst. Lodder Financials is gevestigd in Dirksland en ons team bestaat uit hoogopgeleide en ervaren medewerkers. Stuk voor stuk met een ondernemende inslag. En dat kenmerkt onze werkwijze: Korte lijnen, toegankelijk en professioneel.

Wij zijn op zoek naar een assistent accountant die bovenstaande met ons kan waarmaken en verder ontwikkelen.

De werkzaamheden

– Opstellen van maandelijkse rapportages
– Opstellen van de jaarcijfers
– Verzorgen van fiscale aangiften voor onze klanten
– Advisering en vertolken van de rol van financieel manager voor onze klanten
– Opzetten en uitbouwen no-hands-accounting voor onze klanten

Jouw profiel

Vereisten van de geschikte kandidaat:
– HBO opleiding bij voorkeur accountancy of bedrijfseconomie;
– Accuraat en nauwkeurig werken;
– Communicatief;
– In een klein team willen werken;
– Benodigde fiscale kennis;
– Kennis van Exact Online is een pre
– Affiniteit met automatisering
– Je hebt minimaal 2 jaar ervaring als assistent accountant

Solliciteren

Je sollicitatie kun je per email sturen naar paul@lodderfinancials.nl. Voor vragen over de openstaande vacature kun je contact opnemen met Paul Lodder via het telefoonnummer 06-53531858.


Gerda Lodder

Gerda Lodder over haar werk bij Lodder Financials

Gerda Lodder

zoutmedia

Gerda Lodder is sinds 1998 mede-eigenaar van Lodder Financials en tevens verantwoordelijk voor de aangiftepraktijk Inkomstenbelasting. In dit interview vertelt Gerda meer over haar werk en geeft ze u een belangrijke tip mee voor uw financiële situatie!

Waar ben jij verantwoordelijk voor binnen Lodder Financials?

Binnen ons team ben ik verantwoordelijk voor de aangiftepraktijk Inkomstenbelasting voor zowel particulieren als ondernemers. De maanden maart en april zijn voornamelijk erg druk, omdat de meeste particulieren de belastingteruggave graag voor de zomervakantie op hun rekening zien staan. In deze periode maak ik langere werkdagen dan normaal en dat is naast het draaiend houden van mijn gezin een leuke, maar flinke klus.

Wat deed je voordat je bij Lodder Financials werkte?

Voordat ik mede-eigenaar werd bij Lodder Financials heb ik de hbo-opleiding Management, Economie en Recht afgerond en verschillende jaren bij een administratiekantoor en een bank gewerkt. Naast mijn werk bij Lodder Financials volg ik alsnog geregeld cursussen om over mijn vakgebied op de hoogte te blijven.

Hoe ziet een werkdag er voor jou uit?

Mijn werkdagen kunnen heel erg verschillen. Ik ben voornamelijk bezig met de aangifte Inkomstenbelasting. Ik heb hier regelmatig afspraken over met klanten en overleg ook veel met collega’s. De aangiften voor ondernemers lopen het hele jaar door. Ook Erf- en Schenkbelasting vallen binnen mijn verantwoordelijkheden en dit komt dus ook af en toe langs.

Verder zoek ik samen met mijn collega’s naar de best passende en meest voordelige oplossing voor de vragen van de klanten. Dat is altijd een leuke uitdaging! Om het totaalplaatje van de klant te blijven zien, stel ik zo nu en dan ook een jaarrekening op of help ik mee in de drukke BTW-periodes.

Wat vind je het leukste aan je werk?

Het leuke aan mijn werk vind ik de gesprekken met klanten. De situaties variëren van het aankopen van een huis, het hebben van een nieuwe partner, het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd of de vragen die opkomen bij een overlijden. De fiscale gevolgen van bepaalde toekomstplannen kunnen ook onderdeel van het gesprek zijn. De hulp die ik kan bieden in het verzorgen van de aangifte, het geven van advies en het wegnemen van de daaraan verbonden zorgen, geven mij veel voldoening. Dankzij het toenemende digitale contact met de klant krijg ik ook meer feedback en waardering en dat maakt het alleen nog maar leuker.

TIP van Gerda

Ik wil iedereen adviseren om bij wijzigingen in de persoonlijke of financiële situatie tijdig te kijken of deze invloed hebben op de Inkomstenbelasting of de toeslagen die ontvangen worden. Dit voorkomt onverwachte hoge aanslagen bij de afhandeling van de Inkomstenbelasting en de toeslagen na afloop van het kalenderjaar.


Nieuw btw-id nummer voor ondernemers

Nieuw btw-id nummer voor ondernemers

Nieuw btw-id nummer voor ondernemers

zoutmedia

Ook een blauwe envelop op de mat gevonden? In de maand oktober ontvangen 1,3 miljoen ondernemers een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst. Wij leggen uit wat dit voor een eenmanszaak gaat betekenen.  

Wat is een btw-identificatienummer?

Wanneer u een eenmanszaak registreert bij de Kamer van Koophandel ontvangt u een btw-identificatienummer. Dit identificatienummer is een uniek nummer dat opgebouwd is uit 14 tekens. Deze tekens bestaan uit de landcode (NL), 9 cijfers (voorheen de RSIN/fiscaal nummer of Burgerservicenummer) en de toevoeging B01 of hoger. Dit nieuwe nummer moet vanaf 1 januari 2020 verplicht gebruikt gaan worden ter identificatie. Iedere ondernemer kan zichzelf met behulp van dit nummer identificeren als btw-plichtig ondernemer.

Wat verandert er voor mij als ondernemer?

Het nieuwe btw-identificatienummer verwerkt niet langer het BSN van de ondernemer, waardoor de privacy beter wordt gewaarborgd en identiteitsfraude voorkomen kan worden. Vanaf 1 januari 2020 is dit nieuwe nummer geldig en moet deze onder meer vermeld worden op facturen, de website en visitekaartjes.

Let goed op!

Gooi het oude nummer (het omzetbelastingnummer) niet weg, deze is namelijk nodig voor de communicatie met de Belastingdienst en de btw-aangifte. De komende 2 maanden heeft u alle tijd om uzelf voor te bereiden op het gebruik van het nieuwe nummer. Wat u moet doen? Geef het nummer door aan uw boekhouder, uw klanten en leveranciers, pas het aan op uw website en andere correspondentiekanalen en vervang het nummer op uw facturen. Zo bent u klaar voor het nieuwe jaar en voorkomt u verzuimboetes.

Heeft u vragen over de brief die u ontvangen heeft van de Belastingdienst of wilt u meer weten over het nieuwe btw-id nummer? Neem dan gerust contact met ons op.


Dit zijn de financiële highlights van Prinsjesdag volgens Paul!

zoutmedia

De hoge woorden van dinsdag zijn eruit en dat biedt ons een mooi moment om terug te blikken op wat er op Prinsjesdag is gemeld over de financiële veranderingen en aanpassingen. Paul benoemd in dit artikel de belangrijkste financiële highlights voor uw onderneming.

Inkomen en koopkracht

  • De invoering van het tweeschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting wordt naar voren gehaald. Eerst zou dit plaatsvinden op 1 januari 2021, maar dit is verschoven naar 1 januari 2020. Vanaf 2020 geldt er een basistarief van 37,35% tot € 68.507 en een toptarief van 49,5%.
  • Er wordt vastgehouden aan het afbouwtraject van het maximale aftrektarief voor de aangewezen grondslagverminderende posten. In 2020 geldt hiervoor een tarief van 46%.
  • De algemene heffingskorting in de IB wordt in twee stappen verhoogd: met € 78 in 2020 en met € 2 in 2021. Deze verhoging komt bovenop de beleidsmatige verhoging die al in het basispad zat. Dat komt neer op een totale verhoging in 2020 van € 234 ten opzichte van 2019 en een totale verhoging in 2021 van € 90 ten opzichte van 2020.
  • De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 1 januari 2020 van € 7.280 tot en met 2027 verlaagd met € 250 per jaar en per 1 januari 2028 met € 280 tot uiteindelijk € 5.000 met ingang van 1 januari 2028.
  • Het tarief in box 2 voor DGA’s gaat in 2020 en 2021 stijgen naar respectievelijk 26,25% en 26,9% De beloofde verlaging van het hoge Vpb-tarief in 2020 gaat echter niet door.. In 2020 wordt het tarief in de eerste tariefschijf van de Vpb 16,5% en blijft het tarief in de tweede tariefschijf 25%. Vanaf 1 januari 2021 worden de VPB-tarieven 15% in de eerste tariefschijf en 21,7% in de tweede tariefschijf.
  • Het kabinet laat weten dat het van plan is om per 2021 het effectieve tarief van de innovatiebox te verhogen van 7% naar 9% en de betalingskorting voor de Vpb af te schaffen.

Aanpassingen in de werkkostenregeling
De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt vergroot door de invoering van een tweeschijvenstelsel in de berekening van de vrije ruimte: het percentage van de vrije ruimte bedraagt 1,7% voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom plus 1,2% over resterende loonsom. Dat levert een extra vrije ruimte op van maximaal € 2.000.

Motorrijtuigenbelasting
In de motorrijtuigenbelasting wordt de vrijstelling voor emissieloze auto’s verlengd tot en met 2024. In 2025 betaalt men voor deze personenauto’s 25% van het dan geldende reguliere MRB-tarief en vanaf 2026 100% van het reguliere MRB-tarief. Deze wijziging geldt voor personenauto’s, bestelauto’s, motorrijwielen, vrachtauto’s, rijdende winkels, autobussen en buitenlandse motorrijtuigen. Voor bestelauto’s van ondernemers geldt een verlaagd tarief. Dit tarief zal geleidelijk oplopen met gemiddeld zo’n € 24 per jaar.

Aanpassing WBSO-regeling

  • Het aantal momenten per jaar waarop een S&O-verklaring kan worden aangevraagd, wordt uitgebreid van drie naar vier.
  • Het uiterste moment voor het indienen van een aanvraag wordt gesteld op de dag voorafgaand aan de periode waarop de aanvraag betrekking heeft. Nu is dit nog minimaal één maand van tevoren.

Vrijstellingen in de assurantiebelasting
De assurantiebelasting bedraagt 21% en verhoogd de kosten van de verzekering. Er komen twee vrijstellingen voor de assurantiebelasting, namelijk voor:

  • Verzekeringen die geheel of gedeeltelijk mogelijke financiële verplichtingen afdekken die een werkgever heeft bij de verplichting om het loon van een werknemer door te betalen in geval van ziekte of doordat hij (als eigenrisicodrager) zelf het risico draagt van de betaling van ziekengeld, WGA- en overlijdensuitkeringen.
  • De brede weersverzekering voor actieve landbouwers om weerrisico’s af te dekken.

Inhoudelijke vragen over uw onderneming of vragen over de plannen van Prinsjesdag? U kunt ons altijd bellen.


Prinsjesdag

Prinsjesdag: wat kunnen we ervan verwachten?

Prinsjesdag

zoutmedia

Prinsjesdag staat alweer bijna voor de deur, de dag waarop we te horen krijgen welke plannen er voor 2020 in het welbekende koffertje zitten. We werpen in dit artikel alvast een blik op de verwachte (inkomsten)belastingplannen voor onder andere bv’s.

Bronbelasting
Met de bronbelasting op rente en royalty’s probeert het kabinet belastingontwijking te verminderen. Organisaties die rente en royalty’s uitkeren vanuit Nederland aan gelieerde vennootschappen in landen waar de belasting lager is, moeten daarover afrekenen bij de fiscus. Het verwachte tarief hiervoor is eerder al eens gevallen, namelijk 20,5%

Antimisbruikregel
Om belastingontwijking tegen te gaan worden ook de substance-eisen voor de antimisbruikbepaling in de dividendbelasting en vennootschapsbelasting aangepast. Het kabinet wil dit per 1 januari 2020 aanpassen. Hierdoor kan de Belastingdienst ook misbruik aanpakken als er voldaan is aan de substance-eisen. De eisen gelden voor een Nederlandse vennootschap die als schakel dient tussen een moedermaatschappij en een kleindochtermaatschappij. Zodra zo’n vennootschap een bepaalde omvang heeft, geldt de antimisbruikregel niet.

Heffing op hoge schulden
We verwachten dat het kabinet verder ingaat op het voorstel over de liquidatieverliezen. Als dat zo is, kunnen ondernemingen minder vaak verliezen in aftrek nemen die bijvoorbeeld zijn ontstaan bij het liquideren van een dochtermaatschappij. We kunnen er ook vanuit gaan dat de heffing op hoge schulden van dga’s bij hun eigen bv aan de orde komt. Dit moet vanaf 2020 ingaan. Leningen boven €500.000 worden vanaf dat moment gezien als inkomen uit aanmerkelijk belang. Hierdoor zal het belast worden in box 2 van de inkomstenbelasting. Daarbij zijn leningen voor een eigen woning uitgezonderd. Daarnaast zullen de VPB-tarieven bekend gemaakt worden en gaan er geruchten dat de verlaging van het toptarief een jaar uitgesteld wordt.

Inkomstenbelasting box 1 werk
Vanaf 2021 moeten er in box 1 nog twee schijven te vinden zijn. In 2020 zullen de percentages nog iets verder naar elkaar toegroeien en zakt het toptarief naar gemiddeld 50%. Daarnaast is de verwachting dat het kabinet gaat sleutelen aan de zelfstandigenaftrek en dat ondernemers voor hun inkomstenbelasting slechts €5.000 in mindering mogen brengen op hun winst. Op dit moment is dat nog €7.280. Vanwege de opbouw van het tarievenstelsel worden ook andere aftrekposten verlaagd. Dit geldt onder andere voor de mkb-winstvrijstelling en de terbeschikkingsstellingsvrijstelling.

Schijf 2019 2020
1 36,65% 37,05%
2 38,10% 37,80%
3 38,10% 37,80%
4 51,75% 50,50%

Inkomstenbelasting box 1 woning
Op Prinsjesdag zal aan de orde komen dat het eigenwoningforfait daalt voor woningen tussen de €75.000 en €1.080.000 van 0,65% naar 0,6%. En misschien wordt de overdrachtsbelasting voor starters afgeschaft. Of dat echt zo is, moeten we toch even afwachten tot 17 september.

Inkomstenbelasting box 2 en 3
Het tarief in box 2 zal in 2020 stijgen met 1,25%, van 25% naar 26,25%. In deze box bevinden zich aandeelhouders met een aanmerkelijk belang (5% van het vennootschap). Box 3, dat betrekking heeft tot inkomens uit sparen en beleggen, is al jaren een lastig onderwerp. De spaarrente op de gemiddelde bankrekening komt namelijk maar net boven de 0% uit. Daardoor is het rendement op het spaargeld waar de fiscus mee rekent al een langere tijd niet te halen. Het kabinet wil de belastingheffing meer afstemmen op het werkelijke rendement en op Prinsjesdag wordt er waarschijnlijk een onderzoek geïntroduceerd om die mogelijkheden te onderzoeken. Eerder liet het kabinet al weten dat deze nieuwe regels echter niet eerder dan 2021 ingevoerd worden.


Fiets van de zaak? Hoe zit het met de bijtelling?

Fiets van de zaak? Hoe zit het met de bijtelling?

Fiets van de zaak? Hoe zit het met de bijtelling?

zoutmedia

Het is niet voor iedere organisatie interessant om voor alle werknemers een auto ter beschikking te stellen. Soms is een fiets van de zaak zelfs veel aantrekkelijker én beter voor de vitaliteit van de werknemers. Het kabinet is er voorstander van om per 1 januari 2020 een forfaitaire bijtelling voor fietsen van de zaak in te voeren. Hoe werkt deze bijtelling en waar moet je als werkgever dan precies rekening mee houden?

Makkelijker dan voorheen
Tot nu toe is het aanschaffen van fietsen van de zaak nog vrij ingewikkeld geweest. Je moet namelijk de waarde in het economisch verkeer voor het privégebruik van de fiets in het loon van de werknemer meetellen. De forfaitaire bijtelling moet hier verandering in brengen.

Berekening van de forfaitaire bijtelling
De bijtelling wordt 7% van de aanschaf- of factuurwaarde van de fiets op het loon van de werknemer. Over een fiets van €800 die een werknemer ook privé mag gebruiken, moet de werkgever ieder jaar (7% x €800) €56 bij zijn belast loon tellen.

Uitdiensttreding
Wanneer een werknemer uit dienst gaat en zijn fiets graag wil meenemen, kan dit in overleg met de werkgever. Meestal kan de werknemer de fiets overnemen van zijn werkgever.

Ingang van de forfaitaire bijtelling
Of de nieuwe bijtelling ingesteld zal worden is nog niet helemaal zeker. Dit moet uit het Belastingplan 2020 blijken, datop Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Daarna gaat het nog door de Tweede enEersteKamer. In de regel moet de forfaitaire bijtelling vanaf 1 januari 2020 gaan gelden.

Alternatieven
Het is ook mogelijk om de fiets aan de werknemer te vergoeden of verstrekken. Hierdoor hoef je de bijtelling niet iedere maand op te nemen in de loonadministratie en -aangifte. De werknemer wordt dan de eigenaar van de fiets. Wel moet de werkgever de waarde van de fiets dan bij het belaste loon van de werknemer tellen of als eindheffingsloon in de vrije ruimte onderbrengen. De werknemer kan ook een renteloze lening voor de fiets nemen, die hij aflost met zijn onbelaste reiskostenvergoeding.