Wetsvoorstel verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers in internetconsultatie

Wetsvoorstel verplichte verzekering arbeidsongeschiktheid voor zzp’ers in internetconsultatie

Het is al een tijdje bekend dat de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers eraan komt. om te garanderen dat elke ondernemer een financieel vangnet heeft in geval van ziekte of een ongeval. Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van Gennip heeft het wetsvoorstel deze week in internetconsultatie gebracht, zodat betrokkenen op het wetsvoorstel kunnen reageren.

Wat houdt deze Basisverzekering Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen (BAZ) tot nu toe in en wat betekent dat voor u? Lodder Financials zet alles voor u op een rijtje.

Voor wie geldt de verplichte AOV?
De verplichte verzekering is van toepassing op alle zelfstandig ondernemers die winst uit hun onderneming moeten opgeven voor de aangifte inkomstenbelasting (IB-ondernemers).
De verzekering is niet van toepassing op:
• Directeur-grootaandeelhouders
• Zogenoemde resultaatgenieters (personen die belasting betalen over inkomsten uit overige werkzaamheden, zoals bijbaantjes of vergoedingen voor lezingen of vrijwilligerswerk)
• Meewerkende levenspartners in de onderneming

Wat houdt de verplichte AOV in?
De basisverzekering is aan hand van drie uitgangspunten uitgewerkt: betaalbaar, uitlegbaar en uitvoerbaar.
• De uitkering bedraagt 70% van uw inkomen voor arbeidsongeschiktheid, tot maximaal het minimumloon. De uitkering loopt tot de AOW-leeftijd.
• Er wordt een eigen risicotermijn ingesteld van één jaar, in die periode krijgt u nog geen uitkering.
• U ontvangt deze uitkering als u door ziekte niet meer in staat bent het minimumloon te verdienen.
• Het UWV doet de keuringen en betaalt de uitkeringen.
• De premie wordt geschat op 6,5% van het inkomen tot maximaal ongeveer € 195 en is fiscaal aftrekbaar.

Zelfstandigen die dit vangnet onvoldoende vinden, of al een arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden, kunnen zich particulier blijven verzekeren: de zogenaamde opt-out. De verzekering moet voldoen aan een aantal minimumvoorwaarden. Zo mag de hoogte van de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet lager zijn dan die van de publieke verzekering, moet de premie minimaal gelijk zijn aan die van de publieke verzekering en moet de verzekering lopen tot de AOW-leeftijd.

Belanghebbenden kunnen reageren op het wetsvoorstel via de internetconsultatie

Heeft u vragen over dit wetsvoorstel of wilt u meer informatie? Neem gerust contact op, wij helpen u graag verder!


Vanaf 1 juli : Digitale aangifte dividendbelasting verplicht

Vanaf 1 juli : Digitale aangifte dividendbelasting verplicht

Vanaf 1 juli aanstaande moet elke vennootschap die dividend uitkeert, verplicht digitaal aangifte doen. Dit betekent dat papieren aangiften vanaf die datum niet meer worden geaccepteerd door de Belastingdienst.

Wat betekent dit voor uw vennootschap?
Als uw vennootschap dividend uitkeert aan bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder, moet u aangifte doen van de ingehouden dividendbelasting bij de Belastingdienst. De dividendbelasting bedraagt 15%.

Hoe kunt u digitaal aangifte doen?

Vanaf 1 juli 2024 kunt u op de volgende manieren aangifte doen:
• Via Mijn Belastingdienst Zakelijk: Log in op het portaal en volg de stappen voor de digitale aangifte.
• Door een fiscaal dienstverlener: Laat de aangifte verzorgen door uw belastingadviseur, zoals Lodder Financials.

Dividenduitkeringen over 2023 kunnen nog wel op papier worden gedaan, maar vanaf 1 juli 2024 is digitale aangifte de norm.

Deadlines
De aangifte moet binnen 1 maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld, zijn ingediend. Ook de betaling van de dividendbelasting moet binnen deze termijn zijn voldaan.
Heeft u vragen of hulp nodig bij het doen van uw digitale aangifte dividendbelasting? Neem gerust contact met ons op. Wij staan klaar om u te ondersteunen bij deze verandering.

Lodder Financials – Uw partner in fiscale advisering.


Boekhouden zonder gedoe, No Hands Accounting!

Boekhouden zonder gedoe, No Hands Accounting!

Stelt u zich eens voor: boekhouden zonder gedoe. Geen stapels facturen om handmatig in te voeren, geen eindeloze uren achter de computer, en geen zorgen over fouten in de administratie. Dit is geen verre toekomstvisie, maar realiteit bij Lodder Financials met No Hands Accounting!

No Hands Accounting
Bij Lodder Financials begrijpen we dat uw tijd kostbaar is. Daarom werken we via No Hands Accounting – een revolutionaire manier van boekhouden waarbij de meeste taken automatisch worden afgehandeld. U scant simpelweg uw facturen en bonnetjes, en onze geavanceerde software doet de rest. Transacties worden automatisch verwerkt, gecategoriseerd en opgeslagen, zodat u zich kunt richten op wat echt belangrijk is: uw bedrijf laten groeien.

Nauwkeurigheid
No Hands Accounting zorgt niet alleen voor efficiëntie, maar ook voor nauwkeurigheid. Dankzij slimme technologie en voortdurende updates blijven uw gegevens up-to-date en foutloos. Dit betekent minder stress en meer tijd om strategische beslissingen te nemen.

Inzicht
Bent u klaar om de stap naar moeiteloos boekhouden te zetten? Bij Lodder Financials begeleiden wij u naar een toekomst zonder zorgen. Met No Hands Accounting hebt u altijd en overal inzicht in uw financiële situatie, zonder dat u er zelf veel tijd aan hoeft te besteden.

Heeft u nog vragen over No Hands Accounting of wilt u weten hoe dit uw bedrijf kan helpen? Neem gerust contact met ons op, wij staan voor u klaar!


Hoe zelfstandig bent u als zzp'er?

Hoe zelfstandig bent u als zzp'er?

Uit cijfers van het CBS blijkt dat in 2023 31% van alle zzp’ers maar slechts één opdrachtgever heeft. De verschillen tussen de branches zijn groot, zo heeft in de bouw 71% meer dan drie opdrachtgevers terwijl in de ICT sector 44% slechts één opdrachtgever heeft. Hoewel er geen vast minimum is, beschouwt de Belastingdienst het hebben van één opdrachtgever als een indicatie van schijnzelfstandigheid.

Zelfstandig ondernemer
Als zelfstandige ondernemer geniet u van verschillende fiscale voordelen, waaronder de MKB-winstvrijstelling en zelfstandigheidsaftrek. Daarom stelt de Belastingdienst strikte regels aan het ondernemerschap voor de inkomstenbelasting, zo moeten ondernemers aantonen daadwerkelijk ondernemer te zijn en geen schijnzelfstandigheid vertonen.

De Belastingdienst
De Belastingdienst eist dat u als ondernemer streeft naar meerdere opdrachtgevers. Door met verschillende opdrachtgevers samen te werken, verkleint u het risico dat u loopt als een opdrachtgever bijvoorbeeld niet betaalt of een project abrupt eindigt. Zo bent u minder afhankelijk van één of enkele opdrachtgevers en neemt uw zelfstandigheid toe.

Schijnzelfstandigheid
Schijnzelfstandigheid verwijst naar een situatie waarin iemand als zzp’er wordt beschouwd, maar in werkelijkheid meer lijkt op een werknemer in loondienstverband. Dit is om verschillende redenen een belangrijk aandachtspunt voor de Belastingdienst. Als een zzp’er ten onrechte als ondernemer wordt beschouwd, hoeft de opdrachtgever geen loonbelasting en premies volksverzekeringen af te de dragen en heeft de ondernemer recht op verschillende ondernemersaftrekposten. Dit leidt tot een verlies aan belastinginkomsten voor de overheid en oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt.

Gevolgen
Het vaststellen van schijnzelfstandigheid kan serieuze gevolgen hebben voor zowel de zelfstandige ondernemer als de opdrachtgever. Als de Belastingdienst bepaalt dat er sprake is van schijnzelfstandigheid, kan de zzp’er zijn fiscale voordelen verliezen en zowel de zzp’er als de opdrachtgever geconfronteerd worden met naheffingen en boetes.

Voorkomen
Als zzp’er kunt u verschillende maatregelen nemen om te voorkomen dat u in een situatie van schijnzelfstandigheid belandt:

  1. Werk voor verschillende opdrachtgevers, dit toont aan dat u echt zelfstandig bent en niet afhankelijk bent van slechts één partij.
  2. Zorg dat er geen sprake is van gezagsverhouding, u beslist zelf op welke manier u werk verricht en staat niet direct onder toezicht van de opdrachtgever.

Heeft u vragen op het gebied van schijnzelfstandigheid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Onze specialisten bij Lodder Financials adviseren u graag over het verminderen van risico’s en voorkomen van schijnzelfstandigheid.


Profiteer in 2024 nog van de SEBA-subsidie op emissieloze bedrijfsauto’s.

Profiteer in 2024 nog van de SEBA-subsidie op emissieloze bedrijfsauto’s.

Als ondernemer of vertegenwoordiger van een non-profitorganisatie overweegt u mogelijk om een nieuwe, volledig elektrische bedrijfsauto te kopen of te leasen. Dit jaar biedt u nog de kans om te profiteren van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA).

In het kader van duurzaam ondernemen is een budget van € 30 miljoen gereserveerd voor de SEBA-subsidie, waarbij er een maximumbedrag van € 5.000 per bedrijfsauto kan worden aangevraagd.

Wanneer komt u in aanmerking voor de SEBA-subsidie?
Om in aanmerking te komen voor de SEBA-subsidie dient u te voldoen aan de volgende criteria:
• U bent een ondernemer of vertegenwoordigt een non-profitorganisatie.
• De subsidieaanvraag wordt ingediend voordat de koop- of financial leaseovereenkomst definitief is, en de bedrijfsauto op dat moment nog niet geregistreerd staat op de naam van ondernemer/onderneming.
• De netto catalogusprijs of verkoopprijs van de bedrijfsauto bedraagt minstens € 20.000.
• De elektrische bedrijfsauto voldoet aan de gestelde eisen voor de actieradius.

Alle voorwaarden voor de SEBA-aanvraag

2024 is het laatste jaar waarin u als ondernemer gebruik kunt maken van de SEBA. Aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 23 april tot en met 31 december.

Vrijstelling BPM
Daarnaast zal in 2025 het aanschaffen van bestelauto’s op brandstof aanzienlijk duurder doordat de ondernemersregeling voor vrijstelling van BPM vervalt. De overheid wil met deze wijziging de verkoop van emissievrije en zuinige bestelauto’s stimuleren. Omdat de BPM berekend wordt aan de hand van de CO2-uitstoot, loont het zich om een CO2-uitstootvrije bestelauto te kopen.

Wilt u graag hulp bij de aanvraag van de SEBA-subsidie of heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.


Wijziging in het gebruikelijk loon voor DGA's: €56.000 in 2024.

Wijziging in het gebruikelijk loon voor DGA’s: €56.000 in 2024.

Uit gegevens van de Belastingdienst blijkt dat het standaard gebruikelijk loon voor directeur-grootaandeelhouders (dga’s) in 2024 wordt vastgesteld op €56.000. Dat is wederom een forse verhoging voor de dga, want in 2023 is dit standaard gebruikelijk loon nog € 51.000.

Een dga met een eigen bv vervult zowel de rol van directeur als werknemer binnen de bv. De dga kan proberen om minder belasting te betalen door zichzelf een laag salaris te geven. Om dit te vermijden, kent de wet de regeling voor het gebruikelijk loon. Deze regel schrijft voor dat de werkgever van de dga in de loonaangifte een salaris moet vermelden dat ‘gebruikelijk’ is voor de verrichte werkzaamheden.

Doelmatigheidsmarge gebruikelijk loon vervallen

Om de hoogte van het gebruikelijk loon te bepalen moet een dga voor 2024 kijken naar het hoogste bedrag van deze drie bedragen:

• het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
• het loon van de meestverdienende werknemer bij de vennootschap of van de meestverdienende werknemer van een verbonden vennootschap van de werkgever
• ten minste € 56.000 (het standaardbedrag voor 2024).

Tot 2023 had een dga nog de mogelijkheid om gebruik te maken van de doelmatigheidsmarge. Hierdoor mocht een dga 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking opgeven als gebruikelijk loon. Vanaf 2023 is deze doelmatigheidsmarge afgeschaft. Hierdoor zal het gebruikelijk loon van dga’s die de marge hanteerden over het algemeen hoger worden vastgesteld. Dit betekent dat er meer belasting wordt betaald in box 1.

Bewijslast gebruikelijk loon
In principe geldt de algemene regel voor het gebruikelijke loon, maar onder bepaalde voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. In deze gevallen moet de dga de bewijslast dragen.

Bedrag stijgt fors
De verhoging van € 51.000 naar € 56.000 is het gevolg van een aanzienlijk getal voor de wettelijke inflatiecorrectie. Na jaren van gematigde stijging is het opnieuw een flinke stijging. In 2023 is het standaardbedrag al verhoogd van € 48.000 naar € 51.000.


Samenwerking VV Den Bommel

Samenwerking VV Den Bommel

Samenwerking Lodder Financials en VV Den Bommel verlengd.

Vandaag hebben wij de nieuwe sponsorovereenkomst met VV Den Bommel getekend.

Inmiddels zijn wij al meer dan 10 jaar shirtsponsor van VV Den Bommel en al bijna 50 jaar op diverse manieren betrokken bij de vereniging. VV Den Bommel kenmerkt zich als een kleine gezellige club waarbij de leden zeer betrokken zijn bij het wel en wee van de vereniging en elkaar. Dit proberen wij met ons bedrijf ook richting onze klanten uit te stralen. Niet te groot en zeer betrokken met onze klanten en elkaar.

Daniek de Roon kwam namens de sponsorcommissie van VV Den Bommel om de contracten te tekenen. Wij wensen VV Den Bommel veel succes de komende jaren.


Kostenstijging transportsector voelbaar voor de consument

Kostenstijging transportsector voelbaar voor de consument

Stijgende dieselprijzen, een nieuwe CAO, stikstof-maatregelen en een krappe arbeidsmarkt: er staat een hoge druk op de transportsector. Ook de consument gaat deze kostenstijging in de transportsector voelen.

Uit onderzoek in opdracht van Transport en Logistiek Nederland blijkt dat transportbedrijven in 2023 te maken krijgen met een kostenstijging van 8-11%. Afgelopen week is namelijk de nieuwe CAO voor de transport- en logistieksector bekend gemaakt. Als gevolg hiervan zullen de loonkosten komend jaar met ruim 9% stijgen. Verder komen daar de stijgende brandstof-, gas- en elektriciteitsprijzen, verzekeringen nog bij.

Deze stijgende kosten in de transportsector gaan daarom voelbaar worden voor de consument. De prijzen in de supermarkt zijn door de inflatie al sterk gestegen en zullen mogelijk nog duurder worden als transportbedrijven hun kosten doorberekenen.

Het is voor transportondernemers van cruciaal belang om de kostprijs goed te berekenen en inzichtelijk te hebben en in overleg te gaan met de klanten. Een tariefverhoging voor volgend jaar is noodzakelijk om voldoende rendabel te zijn.

Wilt u overleggen over de kostprijs van uw vrachtauto’s? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u er graag bij.


Kunt u de belasting niet betalen? Let dan op!

Kunt u de belasting niet betalen? Let dan op!

Bent u door financiële redenen niet in staat om de premies en belastingen te betalen? Dan moet u dit melden bij de Belastingdienst. Als dit niet gedaan wordt kan de bestuurder privé aansprakelijk gesteld worden voor de belastingschulden van de rechtspersoon. Daarom kunt u in dit artikel meer lezen over het melden van een betalingsonmacht bij de Belastingdienst.

Wat is betalingsonmacht?

Als een bedrijf of organisatie niet meer in staat is om belastingen en premies te betalen is er sprake van een betalingsonmacht. Dit kan gaan om betalingsproblemen waarbij geen uitzicht is op verandering van de situatie, maar ook als betalingsproblemen tijdelijk zijn is contact met de Belastingdienst belangrijk. Verder moet er een melding gedaan worden als de organisatie het beschikbare geld besteed aan andere verplichtingen. Een melding is dus al snel noodzakelijk.

Melding van betalingsonmacht

Als er sprake is van betalingsonmacht moet dit gemeld worden bij de Belastingdienst. Dit geldt voor loonheffing, omzetbelasting, accijnzen, kansspelbelasting en milieubelasting. De reden voor deze melding is dat de fiscus vroegtijdig op de hoogte wil zijn van betalingsmoeilijkheden. De betalingsonmacht moet binnen twee weken na de uiterlijke betaaldatum van de belastingen of premies, gemeld worden.

Deze melding kan gedaan worden op de website van de belastingdienst. Hier is een formulier te vinden, genaamd  ‘Melding van betalingsonmacht bij belastingen en premies’. In dit formulier moeten de omstandigheden van de betalingsproblemen uitgebreid beschreven worden. Alleen een liquiditeitsprobleem volstaat hierbij niet. Dit staat ook expliciet in het formulier. Vervolgens moet het formulier afgedrukt en ondertekend worden. Tenslotte moet het aangetekend verstuurd worden naar de Belastingdienst.

De melding van betalingsonmacht leidt niet direct tot uitstel van betaling. Een verzoek hiertoe moet apart worden ingediend. De eerste melding blijft geldig zolang een organisatie de belastingen of premies niet kan betalen, tenzij de Belastingdienst aangeeft dat de melding niet langer geldig is. Dit kan bijvoorbeeld als er tussentijds een betaling gedaan wordt waardoor de belastingdienst aanneemt dat er geld beschikbaar is. Wanneer er dan nieuwe betalingsproblemen zijn ontstaan, zal er een nieuwe melding gedaan moeten worden.

Heeft u hulp nodig bij het melden van betalingsonmacht? Dan kunt u contact opnemen met één van onze medewerkers.


accountancy middelharnis

No hands accounting

no hands accounting

Geen categorie

Paul Lodder vertelt in dit artikel meer over de No Hands Accounting werkwijze waar Lodder Financials mee werkt. 

 Wat betekent No Hands Accounting?” vroeg een klant onlangs aan mij. Het is een vraag die ik de laatste tijd wel vaker krijg. Simpel gezegd is het boekhouden zonder handen (ook wel robotic accounting genoemd), maar wat houdt dat nu precies in? Ik leg het u graag uit.

Hoe het ging voor No Hands Accounting

Nog niet zo lang geleden brachten organisaties hun administratie bij een accountant. Deze accountant verwerkte de boekhouding en stuurde na ieder kwartaal de Btw-aangifte naar de Belastingdienst. En met een beetje geluk, had u een accountant die ook nog vertelde wat u had verdiend in het afgelopen kwartaal. Uiteindelijk maakte uw accountant een jaarrekening, waarmee jullie samen konden terugkijken op het afgelopen jaren.

Hoe wij het doen

Samen met uw accountant keek u altijd terug op het verleden. Hetgeen waar u niets meer aan kunt veranderen. Daar zijn wij als financieel manager vanaf gestapt. Wij kijken liever naar de toekomst. Dit doen wij door de administratie dagelijks bij te boeken. Het bijhouden van deze dagelijkse administratie vergt echter veel tijd en daarom hebben wij deze handelingen geautomatiseerd. Zo koppelen wij de bank altijd direct aan de administratie, zodat de bankmutaties zonder handmatige handelingen dagelijks binnenkomen.

Onze automatisering

Naast het koppelen van de bank, zorgen we dat de klant aangesloten is op het Peppol netwerk. Dit zorgt ervoor dat de inkoopfactuur rechtstreeks door de leverancier in uw administratie geplaatst wordt. Als er een inkoopfactuur binnenkomt, wordt deze automatisch geboekt door de software en krijgt u via de app op uw telefoon een melding om de factuur goed te keuren. Na het akkoord kunt u de factuur ook eenvoudig via uw telefoon betalen.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat uw administratie en uw liquiditeit dagelijks up-to-date zijn en praten we samen niet meer over het verleden, maar over de toekomst. Op deze manier kunnen we pas echt zien waar de kansen voor uw onderneming liggen en hoe we deze kansen het beste kunnen benutten.

Of u nu een onderneming heeft op Goeree-Overflakkee, in Goes, Barendrecht, Zeeland of ergens anders in Nederland. Met deze No Hands Accounting methode helpen wij uw onderneming verder!